UZI register

UZI register staat voor het Unieke Zorgverlener Identificatie Register. Deze organisatie, die valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maakt de elektronische identificatie van zorgverleners mogelijk. Dit gebeurt onder andere met een speciale UZI-pas die aan de zorgverleners en de medewerkers wordt verstrekt. De UZI-pas is te zien als een soort elektronische identiteitskaart. Daarnaast worden ook elektronische identiteiten uitgegeven voor de systemen van zorgverleners. Deze worden ook wel UZI servercertificaten genoemd.

De UZI pas

De UZI pas, waarmee een zorgverlener of medewerker te identificeren is, lijkt sterk op een soort bankpas. De pas heeft zelfs een zelfde soort chip, waar de gegevens van de medewerker op te vinden zijn. Net als een identiteitskaart is de UZI pas een persoonsgebonden, waardevol document. Via de pas is ook de relatie van de pashouder met de abonnee te achterhalen (bijvoorbeeld: werknemer). Een UZI pas is belangrijk omdat de zorgaanbieders en indicatieorganen hierdoor op een veilige manier toegang krijgen tot deze gegevens.  De pas kan verstrekt worden aan zorgverleners, medewerkers op naam en medewerkers zonder naamsvermelding.

Er zijn natuurlijk verschillende instanties binnen de zorg, waarbij iedereen een andere functie heeft. Juist omdat iedereen een eigen rol in het proces vervult, bestaan er verschillende UZI passen. Het kan dus zijn dat er op de ene pas andere informatie staat dan op andere passen. Ook de mogelijkheden van de pas kunnen variëren.

Eerst abonneren

Een zorgverlener of organisatie is pas in staat producten zoals een UZI pas of een servercertificaat aan te vragen wanneer de organisatie geregistreerd is als abonnee van het UZI register. De naam van de abonnee moet hier namelijk in opgenomen zijn, omdat anders de relatie met de pashouder niet duidelijk te achterhalen is. Hier hebben uiteindelijk alle partijen baat bij.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *