Praktijkverpleegkundigen in ouderenzorg

Als u op oudere leeftijd zelfstandig thuis woont kunt u problemen met uw gezondheid ondervinden. Verschillende professionals kunnen u hulp aanbieden met elk hun eigen specialiteit. We hebben de verschillende praktijkverpleegkundigen in de ouderenzorg voor u op een rijtje gezet.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Een praktijkverpleegkundige ouderenzorg is een ondersteuner die gespecialiseerd is in ouderen. Een groot gedeelte van de patiënten van een huisarts bestaat uit ouderen. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg ondersteunt de huisarts bij het leveren van zorg voor deze ouderen. Hiervoor is deze ondersteuner speciaal opgeleid. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg gaat bijvoorbeeld bij u op huisbezoek en overlegt met andere specialisten over de hulp die zij u kunnen bieden.

Informatie aanvragen

 

Huisarts

Als u psychische of lichamelijk klachten heeft, dan kunt u uw huisarts als aanspreekpunt inschakelen. Uw huisarts onderzoekt u, geeft u advies en indien mogelijk wordt u door uw eigen arts behandeld. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een specialist.

Praktijkondersteuner

In bijna elke huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner aanwezig. Zij geven informatie en zorg aan mensen met een chronische aandoening en hebben hun eigen spreekuur. Het kan gaan om chronische aandoeningen zoals astma, hart- en vaatziekte en diabetes. Voor psychische klachten is er vaak een praktijkondersteuner GGZ aanwezig.

Wijkverpleegkundige

Voor medische handelingen komt er een wijkverpleegkundige bij u thuis. Dit kan gaan om het toedienen van uw medicijnen, wondverzorging of het geven van een injectie. Ook kan een wijkverpleegkundige een infuus bij u aanleggen.

Informatie aanvragen

 

Transferverpleegkundige

Als u uit het ziekenhuis komt en moet herstellen van een operatie, dan kunt u hulp krijgen van een transferverpleegkundige. Zij regelen de juiste nazorg die voor u van toepassing is. Het kan hier gaan om een tijdelijke opname in een zorginstelling of om thuiszorg. Ook de machtigingen van uw zorgverzekeraars voor apparatuur en hulpmiddelen worden door de wijkverpleegkundige geregeld.

Palliatief verpleegkundige

Als u ongeneesbaar ziek bent kunt u de hulp van een palliatief verpleegkundige inschakelen. Deze persoon kan u voorzien van informatie over palliatieve zorg en de verzorgingsmogelijkheden in uw eigen huis . Ook voorzien zij u van informatie over uw lichamelijke klachten en uw medicatie. Een palliatief verpleegkundige werkt met andere verpleegkundigen samen, om u zo goed mogelijk te voorzien van de juiste zorg.

Wmo-consulent

Een Wmo-consulent kan u helpen bij aanvragen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld worden. Deze persoon werkt bij de gemeente en kan u uitnodigen voor een zogeheten keukentafelgesprek. Aan de hand van dit gesprek zoekt de Wmo-consulent naar de beste oplossing voor u.

Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is een onafhankelijk persoon waarvan de hulp gratis aangeboden wordt. Uw cliëntondersteuner komt op voor uw belangen en kan u advies geven over bijvoorbeeld 24-uurs zorg of over de opname in een verpleeghuis. Een cliëntondersteuner kan aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent.

Maatschappelijk werker

Wanneer u zich eenzaam voelt of vragen heeft over bepaalde regelingen, dan kunt u hulp vragen bij een maatschappelijk werker. Een maatschappelijk werker wordt ook wel een sociaal werker genoemd. Deze persoon werkt vanuit een sociaal wijkteam bij u in de buurt. Aan het spreekuur van een maatschappelijk werker zitten geen kosten verbonden.

Ouderenadviseur

In sommige gemeenten zijn ouderenadviseurs aanwezig. Zij kunnen u helpen met vragen over zorgmogelijkheden, welzijn, financiën en over woonmogelijkheden. Een ouderenadviseur is daarnaast goed op de hoogte van de georganiseerde activiteiten in de gemeente.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *