VZVZ

VZVZ staat voor Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via de zogenaamde zorginfrastructuur. Hierbij kunt u denken aan het Elektronisch Patiëntendossier, dat tegenwoordig het Landelijk Schakelpunt heet. De taak van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie is zorgen dat het netwerk goed werkt en dat het zijn functie blijft behouden. Zo waakt de vereniging ervoor dat zorgverleners alleen de informatie kunnen opvragen die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Ook wordt door de VZVZ bijgehouden wie welke gegevens aanmeldt en wie ze opvraagt. Kortom, de VZVZ waakt ervoor dat op de juiste manier met uw medische gegevens wordt omgegaan.

Hoe werkt de zorginfrastructuur?

Hoe werkt het nu eigenlijk, deze zorginfrastructuur? Zoals u weet houden uw huisarts en uw apotheek een eigen dossier over u bij. Hierin staat dus belangrijke informatie over u, uw klachten en uw medicijnen. Wanneer uw huisarts of apotheek deel willen nemen aan de zorginfrastructuur zullen zij u om toestemming vragen zodat zij uw gegevens mogen uitwisselen. Geeft u toestemming, dan houdt dit dus in dat de huisarts gegevens van uw apotheek kan opvragen en andersom. Dat opvragen doen zij met uw BSN (Burgerservicenummer). Ook voor andere zorgverleners geldt dat zij alleen uw belangrijkste informatie kunnen opvragen wanneer u daar toestemming voor gegeven hebt en wanneer die informatie ook daadwerkelijk nodig is voor de behandeling.

De zorginfrastructuur is opgedeeld in regio’s. Dit houdt in dat de gegevens in de meeste gevallen alleen kunnen worden uitgewisseld met zorgverleners uit de regio. Uw gegevens worden nooit opgeslagen en bewaard in de zorginfrastructuur, het is slechts een middel waarmee de juiste informatie opgevraagd kan worden. Meer informatie over het toestemming geven en het toestemming intrekken vindt u op de website van de VZVZ. In het ZorgKompas van Zuster Jansen vindt u tevens informatie over het Elektronisch Patiëntendossier en het Landelijk Schakelpunt.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *