Praktijkondersteuner

Woont u nog thuis en gaat uw gezondheid achteruit? U kunt de hulp van een praktijkondersteuner inschakelen om de juiste ondersteuning en adviezen te krijgen voor uw situatie.

Wat is een praktijkondersteuner?

Een praktijkondersteuner, ook wel POH of praktijkondersteuner huisartsenzorg genoemd, is iemand die een huisarts ondersteunt bij de werkzaamheden door een deel van de taken over te nemen. Het gaat hierbij om alle zaken rondom de relevante zorgactiviteiten voor de patiëntenzorg. Voorbeelden hiervan zijn: de behandeling van patiënten, voorlichting geven en controle. Binnen het vakgebied van een praktijkondersteuner zijn er twee verschillende specialisaties:

 • Praktijkondersteuner somatiek (POH-Somatiek): ondersteunt de huisarts in de behandelingen van de patiënten. Deze patiënten hebben een chronische lichamelijke aandoening. Dit kunnen aandoeningen zijn als astma, hart- en vaatziekte, diabetes en COPD (bronchitis en longemfyseem).
 • Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ): ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten met een psychisch probleem.

Wat doet een praktijkondersteuner?

Praktijkondersteuners houden zich bezig met verschillende zaken. Ze houden de intakes met patiënten en kijken naar de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de ziekte of aandoening. De ondersteuners verzorgen spreekuren en voorlichtingen over bepaalde aandoeningen en geven adviezen op medisch gebied. Ook voeren zij medische behandelingen uit zoals het verzorgen van hechting en behandelen ze astma of diabetes problemen. Mocht een praktijkondersteuner er niet uitkomen, dan kunnen zij u doorverwijzen naar een specialist of uw huisarts.

Waar werken praktijkondersteuners?

De meeste praktijkondersteuners werken bij een huisartsenpraktijk. Ook werken zij in verpleeghuizen om de verpleeghuisarts te ondersteunen. Een praktijkondersteuner kent veel verschillende collega’s om zich heen. Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende collega’s met wie een praktijkondersteuner te maken heeft of waar u naar doorverwezen kan worden: huisartsen, doktersassistenten, medische secretaresses, internisten, podotherapeuten, baliemedewerkers, diëtisten, oogartsen, psychologen en psychiaters.

Praktijkondersteuners voor ouderen

Sinds 1 januari 2015 wordt er meer rekening gehouden met de langdurige zorg en ondersteuning. Door de vergrijzing komen er meer kwetsbare ouderen en ouderen met een kwetsbaar netwerk terecht bij de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. Praktijkondersteuners in de ouderenzorg worden ingezet om de problemen van de ouderen in kaart te brengen, om de zorg beter te coördineren als dit mogelijk is.

U staat in dit hele verhaal centraal en de huisarts heeft de regie rondom uw zorg. Ook zorgt de huisarts ervoor dat de betrokken mensen in de zorg actief meewerken in uw zorg. Hierbij kunt u denken aan uw mantelzorgers, thuiszorginstelling, het GGZ, Wmo, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol speelt in uw zorg.

Voor wie zijn praktijkondersteuners in de ouderenzorg?

De praktijkondersteuners in de ouderenzorg zijn bedoeld voor mensen van 75 jaar en ouder. Door middel van een huisbezoek wordt er besproken hoe het met u gaat. Aan de hand van dit gesprek wordt er gekeken naar passende hulp en ondersteuning voor u.  Dankzij deze passende hulp en ondersteuning kunt u gezond en redzaam in uw eigen woonomgeving verblijven.

Tijdens het huisbezoek met de praktijkondersteuner voor ouderenzorg worden er vragen gesteld over zaken als beweging, medicatie, vervoer, vergeetachtigheid, sociale activiteiten en zelfzorg. De praktijkondersteuner zal de uitkomsten met uw huisarts bespreken.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *