Spoedzorg thuiszorg

Spoedzorg is bedoeld voor mensen die thuis wonen en te maken hebben met een plotselinge wijziging in hun gezondheidssituatie. Dit kunnen aandoeningen, stoornissen en beperkingen zijn waarvan behandeling of beoordeling niet langer dan enkele minuten tot een dag is uit te stellen om overlijden of ernstige schade aan de gezondheid te voorkomen. Dit kan ook voorkomen wanneer een huidige verzorger (mantelzorger, huidige thuiszorg hulpverlener of partner) plotseling uitvalt door bijvoorbeeld ziekte of overlijden en hulp direct nodig is.

Direct zorg waar nodig

Door spoedzorg is het mogelijk om direct hulp te verlenen, zonder dat er een indicatiebesluit aanwezig is. Bij huishoudelijke taken gaat het hier om niet-uitstelbare taken zoals maaltijden verzorgen, aan/uitkleden, afwassen en opruimen. Op langere termijn zullen ook langer uitstelbare taken onder dit zorgpakket vallen. Hygiëne kan van groot belang zijn, zeker als de gezondheid van de cliënt in gevaar is. Ook verpleging en persoonlijke verzorging is thuis te verkrijgen met spoedzorg.

Spoedzorg van Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen kunt u op elk moment zorg aanvragen. Ook met spoed kan Zuster Jansen zorg inzetten bij u thuis. Zuster Jansen kent geen wachtlijsten. Heeft u ons nodig, dan regelen wij de juiste zorg. Bij spoed zal de zorg intensief en een andere omvang hebben, en deze zal direct aanwezig moeten zijn. Dit vraagt om een specialistische en professionele aanpak. Zuster Jansen beschikt over de juiste medewerkers. Zij zijn ervaren en goed in wat ze doen. In het weekend zijn er mogelijkheden om met spoed een 24-uurs zorg op te starten. Hiervoor kunt u bellen met het telefoonnummer 020-63 66 837. Wij leveren alle zorg die u nodig heeft, 30 dagen per maand, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met spoed – desnoods binnen enkele uren.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *