Wachtlijsten zorg

Wie beroep doet op een arts of zorginstelling moet vaak wachten op een behandeling. Wachtlijsten zorg zijn lijsten waarop u dan terecht komt. Veel zorginstellingen kennen wachtlijsten, omdat de vraag naar zorg vaak groter is dan het aanbod. Anders gezegd: de instroom van nieuwe patiënten en cliënten is sneller dan de tijd die nodig is om deze instroom te verwerken. Wachtlijsten zorgen er hierbij voor dat er overzicht wordt gehouden. Zo komt iedereen aan de beurt. U komt op een wachtlijst wanneer er bekend is gemaakt dat u zorg nodig heeft door middel van een indicatie. U verdwijnt van de zorgwachtlijst wanneer u deze zorg daadwerkelijk ontvangt.

Lengte wachtlijsten zorg

De omvang van de wachtlijsten wordt berekend met de bijbehorende wachttijden. Deze wachttijden hangen af van de zorginstelling en het soort zorg dat u zoekt. Zo is de wachttijd van verzorging langer dan de wachttijd van verpleging. Zorgaanbieders en verzekeraars hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor de maximaal aanvaardbare wachttijden. Dit worden Treeknormen genoemd. U kunt per zorgsector bekijken welke Treeknormen worden gehanteerd. Zo krijgt u een beeld van hoe lang u ongeveer op een wachtlijst staat voor het soort zorg dat u zoekt.

Wachtlijsten vermijden met particuliere thuiszorg

Ook bij het aanvragen van thuiszorg is de kans groot dat u op een wachtlijst terecht komt. De maximale wachttijd hiervoor is 6 weken. Er zijn ook organisaties waarbij er geen wachtlijsten zijn. Een groot voordeel van particuliere thuiszorg is dat er vaak geen wachtlijsten zijn. Zuster Jansen is hier een voorbeeld van. Bij Zuster Jansen kunt u direct geholpen worden, ook in geval van spoed. Desnoods kunt u zorg ontvangen binnen enkele uren. U kunt gerust meer informatie aanvragen over Zuster Jansen. Ook kunt u te allen tijden contact opnemen. De medewerkers van Zuster Jansen staan u graag te woord.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *