Mantelzorg en sollicitatieplicht

Ontvangt u als mantelzorger een bijstands- of WW-uitkering? Dan is de heel kans groot dat u waarschijnlijk vrijstelling of ontheffing kunt aanvragen van de sollicitatieplicht. We vertellen u meer over de vele bijzonderheden die voor u als mantelzorger kunnen gelden. Ook leest u in dit artikel over een aantal handige feiten die misschien van pas kunnen komen.

Bijstandsuitkering

Vrijstelling van sollicitatieplicht

Een bijstandsuitkering ontvangt u van de gemeente waar u ingeschreven staat. Deze uitkering vult uw huidige inkomen aan tot aan de bijstandsnorm. De sollicitatieplicht van de inwoners wordt door iedere gemeente zelf bepaald. Gemeenten mogen u vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Zo kunnen ze u bijvoorbeeld vragen om vrijwilligerswerk te doen in een verzorgingstehuis. De regels hierover staan opgesteld in een gemeentelijke verordening. Als u mantelzorger bent, kunt u uw situatie bespreken met de gemeente. Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht vanwege de intensieve zorg. De tegenprestatie valt hierbij ook weg. Als mantelzorger draagt u namelijk al veel bij aan de samenleving.

Tegenprestatie

Zoals eerder vermeld, komt er een tegenprestatie kijken bij de bijstandsverzekering. Een gemeente mag aan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Hierbij moet er een maatschappelijke bijdrage geleverd worden op vrijwillige basis. Er wordt vaak een uitzondering gemaakt voor mensen die al veel vrijwilligerswerk uitvoeren of voor mantelzorgers. Het verschilt echter per gemeente wat hiervoor de regels zijn. Het is alleen in geen enkele gemeente mogelijk om mantelzorg als tegenprestatie te verplichten.

WW-uitkering

Ontheffing van sollicitatieplicht

Uw WW-uitkering wordt geregeld door het UWV. Als u een mantelzorgfunctie heeft aangenomen waardoor uw salaris achteruit gaat, dan wordt uw loon aangevuld met deze WW-uitkering. Met een WW-uitkering heeft u de plicht om te solliciteren of moet u meewerken aan een re-integratietraject. Als mantelzorger kunt u hier ontheffing over aanvragen. Dit kan als uw intensieve mantelzorg niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan of het re-integratietraject. Ontheffing is aan te vragen bij uw werkcoach van het UWV, zij beoordelen of u gebruik mag maken van deze regeling. Als u eerder in het onderwijs gewerkt heeft of voor de overheid, dan kunt u online een digitaal formulier invullen. Ontheffing van de sollicitatieplicht duurt maximaal zes maanden. In die periode moet gebruikt worden om vervangende zorg te regelen.

Mantelzorgforfait

Als u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg heeft verleend en als dit uitbetaald werd door het PGB (persoonsgebonden budget), dan heeft u recht op het mantelzorgforfait. De jaren waarin u mantelzorg verleende tellen voor de helft mee als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering. Het mantelzorgforfait kunt u aangeven bij het aanvragen van de WW- of WIA-uitkering. Hiervoor moet u wel kunnen aantonen dat u werd betaald uit het PGB.

Vergoeding

Als mantelzorger kunt u betaald worden uit het PGB. De mantelzorger komt in dienst bij de zorgvrager en krijgt een salaris voor de uitgevoerde diensten. Over het salaris betaalt de mantelzorger inkomstenbelasting en moet hiervoor een goede administratie bijhouden. U kunt hierbij hulp vragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *