LOC

Wat is de LOC? LOC, met als volledige titel LOC Zeggenschap in zorg, staat voor Landelijke Organisatie Cliëntenraden. LOC houdt zich dus bezig met (mede)zeggenschap van cliënten en cliëntenraden. Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten van een zorginstelling. Elke instelling is verplicht een cliëntenraad te hebben, zo is vastgesteld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Cliëntenraden praten namens de cliënten mee over de ontwikkelingen en ze geven advies. Dit is essentieel omdat deze raden het beste op de hoogte zijn van de visie van de cliënten zelf.

Voor wie is de LOC?

De LOC is dus een landelijke organisatie die 2200 medezeggenschapsorganen vertegenwoordigt. Hun visie luidt als volgt: ‘Bijdragen aan hoogwaardige kwaliteit van leven van hen die afhankelijk zijn van zorg en welzijn door hun zeggenschap te optimaliseren en de kwaliteit van de sectoren zorg en welzijn op een hoger plan te brengen.’ Het zijn dus cliëntenraden die lid kunnen worden van deze organisatie. Om lid te worden moet een cliëntenraad zich bevinden in één van de volgende sectoren: maatschappelijke opvang, thuiszorg, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, verzorging, verpleving, verslavingszorg en vrouwenopvang.

Wat doet de LOC?

Zoals eerder genoemd zijn cliëntenraden in het leven geroepen om namens de cliënten te spreken in de organisatie. De LOC vertegenwoordigt op zijn beurt weer de cliënten en cliëntenraden in gesprekken met de overheid en andere organisaties in de zorg. Dit betreft instanties die met regels in de zorg te maken hebben zoals het Centraal Administratie Kantoor (CAK), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op dit moment is de LOC bijvoorbeeld bezig met de extra kosten die cliënten in de zorg steeds vaker moeten betalen. Uiteindelijk betalen zij ook voor zaken waarvoor zorginstanties geen geld mogen vragen. De LOC heeft cliënten en raden gevraagd om deze kosten te melden en heeft de raden vervolgens aangespoord om met de zorgaanbieders te praten over ‘extra bijdragen’.  De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft al aangegeven dat dit heeft geleid tot verbeteringen in het beleid bij veel zorginstellingen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *