Hoe regel ik zorgverlof?

Wanneer u een mantelzorger bent met een betaalde baan, heeft u recht op zorgverlof. Veel mantelzorgers hebben te maken met zware lasten van beide beroepen. Wanneer u in een situatie zit met zieke nabije mensen, kunt u de werklast verminderen. U kunt dit doen door meer werk vanuit huis te verrichten of door de overuren op te sparen voor een onverwachte situatie. In de meeste gevallen kunt u aanspraak doen op zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Wettelijk gezien kunt u enkele dagen verlof opnemen wanneer u iemand in uw nabije omgeving verzorgt. U moet in dit geval wel kunnen aangeven dus u de enige persoon bent die deze zorg kan bieden. De persoon die u verzorgt hoeft geen inwonende te zijn of een familielid, het kan ook om uw buurman gaan.

Kortdurend zorgverlof aanvragen bij werkgever

‘Hoe regel ik zorgverlof?’ hoeft geen lastige vraag te zijn. U kunt kortdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Dit verlof kan geweigerd worden wanneer het bedrijf in de problemen kan komen door de aanvraag. Zodra het verlof wel goedgekeurd is, mag de werkgever dit niet meer beëindigen. Wel mag er gevraagd worden waarom dit verlof noodzakelijk is en kan er gevraagd worden om bewijzen. Hierbij kunt u denken aan een afspraakbevestiging of een doktersrekening. Wanneer u er niet uitkomt met uw werkgever, kunt u hulp vragen bij uw vakbond of bij de personeelszaken.

Maximum zorgverlofuren

Per jaar kunt u meerdere keren kortdurend zorgverlof opnemen. Er zit echter wel een maximum aantal uren aan. U mag twee keer het aantal uur dat u per week werkt opvragen in één keer. Wanneer u 40 uur per week werkt, mag u 80 uur opnemen voor zorgverlof. Tijdens dit verlof krijgt u 70 procent  van uw salaris doorbetaald. Wanneer dit bedrag onder het minimumloon uitkomt, moet uw werkgever dit bedrag aanvullen. Tijdens uw verlof bouwt u gewoon uw vakantiedagen op.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u een langere periode moet zorgen voor iemand in uw nabije omgeving, kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Net als bij kortdurend zorgverlof, is het geen vereiste dat de zieke bij u in huis woont of familie is. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u de enige bent die de zorg kan bieden.

Langdurend zorgverlof aanvragen bij werkgever

Langdurend zorgverlof regelen moet op tijd gedaan worden. Dit moet minimaal twee weken voordat u op verlof wilt. Het verzoek moet u schriftelijk indienen bij uw werkgever. Ook hierbij geldt dat uw werkgever mag weigeren, wanneer het bedrijf in grote problemen komt door het verlof. Daarnaast mag de werkgever het verlof niet stoppen, wanneer het verzoek is goedgekeurd en mag uw werkgever om bewijs vragen.

Maximum zorgverlofuren

Per jaar kunt u een maximum aantal zorgverlofuren opvragen. Deze uren zijn zes keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u 40 uur per week, dan zijn de maximum zorgverlofuren 40 keer 6, dus 240 uur. Het langdurende zorgverlof wordt niet doorbetaald. Wanneer het cao anders bepaalt, dan krijgt u uitbetaald volgens het cao. Ook bouwt u tijdens het verlof vakantiedagen op.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *