Eigen bijdrage thuiszorg

De eigen bijdrage in de zorg houdt in dat u een deel van de gemaakte zorgkosten zelf moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de basisverzekering. De eigen bijdrage telt niet mee voor het eigen risico. Dit komt nog bovenop de eigen bijdrage. Ook in de thuiszorg kan een eigen bijdrage mogelijk zijn.

Uw eigen bijdrage berekenen

Bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Aan de hand van een digitaal rekenprogramma kunt u voor uw eigen situatie berekenen wat u zelf voor uw zorg moet betalen. Dit kan gaan om zorg met verblijf en hulp of zorg thuis. Voor het berekenen van uw eigen bijdrage bij het CAK heeft u een aantal gegevens nodig, zoals de definitieve belastingaanslag of jaaropgaven van uitkeringen van het peiljaar. In het rekenprogramma is alles helder uitgelegd. Het daadwerkelijke bedrag kan uiteindelijk wel afwijken van de uitkomst bij het rekenprogramma.

Eigen bijdrage Wlz

Volwassenen die Wlz-zorg krijgen betalen ook een eigen bijdrage. Kinderen betalen geen eigen bijdrage. Wanneer u een Wlz-indicatie heeft voor zorg met verblijf, betaalt u deze eigen bijdrage; ook als u ervoor kiest om deze zorg thuis te ontvangen. Het CAK berekent de kosten die u zelf moet betalen. Er wordt in principe onderscheid gemaakt tussen een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. Het eerste half jaar betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een hoge of lage bijdrage gaat betalen. Factoren die hierin meespelen zijn onder andere uw inkomen, vermogen, leeftijd en de samenstelling van uw gezin.

Eigen bijdrage PGB en WMO

Ook met een persoonsgebonden budget (PGB) betaalt u een eigen bijdrage. Ook hiervoor is een rekenhulp gemaakt, zodat u gemakkelijk uw eigen bijdrage kunt berekenen. Het zorgkantoor berekent deze bijdrage en houdt dit in op het PGB. Als er meerdere vormen van zorg worden aangeboden, zoals Wlz-zorg of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan moet ook over al deze vormen van zorg een eigen bijdrage betaald worden. Er is echter wel een maximum hiervoor vastgesteld door het CAK.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *