WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is een wet die er voor zorgt dat mensen met een beperking de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit kunnen voorzieningen, hulp en ondersteuning zijn. Het maatschappelijke aspect aan deze wet is dat de wet ervoor zorgt dat mensen goed kunnen functioneren in de alledaagse samenleving en dat ze langer op zichzelf kunnen blijven wonen als dit wenselijk is. ‘Meedoen’ is het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Onderdelen WMO

De gemeente moet ervoor zorgen dat u een huishouden kunt voeren, u zich kunt verplaatsten in en om de woning, u zich lokaal kunt verplaatsen per vervoermiddel en dat u andere mensen kunt ontmoeten om zo sociale contacten op te doen of te onderhouden. Dit zijn allemaal onderdelen van de wet WMO, die hulp en ondersteuning biedt voor de burgers die dit nodig hebben. De WMO wordt uitgevoerd bij uw gemeente. De gemeente bepaalt voor een gedeelte zelf hoe zij dit doet. U als burger heeft ook verschillende inspraakmogelijkheden.

Aanvragen WMO

Aanvragen van ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunt u doen bij uw eigen gemeente. Deze zijn verplicht een WMO-loket te openen. Elke gemeente noemt zo’n loket anders. Wmo-loket, Loket wegwijs of Zorgloket zijn voorbeelden. De gemeente bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en zo ja welke vorm. Voor sommige vormen van voorzieningen heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling die bewijst dat u daadwerkelijk deze ondersteuning nodig heeft. Ook hier kan uw gemeente u bij helpen.

Particuliere thuiszorg

Wanneer u niet naar uw gemeente wilt voor het aanvragen van zorg, kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Dit is een vaak wat luxere vorm van zorg en brengt natuurlijk vele voordelen met zich mee. Bij Zuster Jansen heeft u geen last van wachttijden, die u bij reguliere thuiszorg via uw gemeente vaak wel heeft. De zorg van Zuster Jansen is overal verkrijgbaar, omdat zij in heel Nederland opereren. U kunt vrijblijvend en kosteloos een intakegesprek inplannen, om zelf te bepalen welke vorm van zorg u wenst te krijgen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *