Financiering zorg

Hoe zit het met de financiering in de zorg? Ieder jaar vinden er veranderingen plaats op het gebied van zorg en financiering. In het kader van bezuinigingen kan er steeds minder zorg worden vergoed. Bij een gemiddeld huishouden gaat op dit moment al ruim 20 procent van het totale inkomen op aan zorguitgaven. De verwachting is dat dit percentage alleen maar verder zal oplopen. De financiering van langdurige zorg gaat op dit moment vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Ook de kosten hiervoor stijgen jaarlijks. Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wlz betalen hiernaast een eigen bijdrage.

Hoe betaalt de consument voor zorg?

Consumenten betalen voor zorg vanuit verschillende kostenposten. U kunt bijvoorbeeld zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg, als u bijvoorbeeld langdurige of intensieve zorg nodig heeft. U betaalt dan altijd een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het CAK: Centraal Administratie Bureau. Daarnaast betaalt u natuurlijk de verplichte basispremie vanuit de Zvw: Zorgverzekeringswet. Hoeveel deze basispremie bedraagt, hangt onder andere af van uw zorgverzekeraar en van een vrijwillig eigen risico dat u eventueel heeft ingesteld. Ook kunt u ervoor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, dan zijn de kosten per maand weer anders. Wanneer u gebruikmaakt van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, betaalt u eveneens een eigen bijdrage. Dit is bijvoorbeeld wanneer u hulpmiddelen nodig heeft, zoals een rolstoel of traplift. Ook voor hulp in het huishouden doet u een beroep op de WMO.

Financiering zorg thuis

Het wordt steeds belangrijker dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ondanks ziekte, een handicap of ouderdomskwalen. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen een steeds grotere rol in het realiseren van deze ontwikkeling. Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij persoonlijke verzorging, of wijkverpleging, is het nu bijvoorbeeld de zorgverzekeraar die met u in gesprek gaat over een indicatie en de financiering van de zorg.

Heeft u méér zorg nodig dan de gekregen indicatie toestaat, of wilt u zelf bepalen welke zorgaanbieder u gaat helpen met de juiste ondersteuning? Dan kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Deze zorg kan gedeeltelijk worden bekostigd met een Persoonsgebonden Budget. Wij leggen u daar natuurlijk meer over uit op onze website.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *