Zorgregister

Het Zorgregister wordt beheerd door het CIBG (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Er is een aantal instellingen dat zich sinds mei 2010 verplicht in het register moet registreren: privéklinieken, particuliere verpleeghuizen en particuliere verzorgingstehuizen. Sinds kort is het echter ook mogelijk voor andere instellingen om zich vrijwillig in het register te registreren. Het Zorgregister is in eerste instantie in het leven geroepen om de Inspectie voor de Gezondheidszorg te ondersteunen bij de controletaak. Ook zorgvragers kunnen er echter hun voordeel mee doen.

Wie kunnen zich registreren?

Zoals gezegd zijn privéklinieken, particuliere verpleeghuizen en particuliere verzorgingshuizen verplicht om zich te registreren in het Zorgregister. Daarnaast kunnen veel andere instellingen zich vrijwillig registreren, waaronder de volgende:

 • Particuliere woonvormen voor mensen met een beperking, chronische psychische aandoening of een langdurige verslaving

 • Patriculiere instellingen bedoeld voor kort verblijf voor cliënten met een AWBZ-indicatie (bijvoorbeeld hospices)

 • Particuliere kraamzorgorganisaties

 • Zorgorganisaties die wel een WTZi toelating hebben maar nog geen contract hebben met het zorgkantoor

 • Overige particuliere instellingen voor zorg in combinatie met verblijf (voor cliënten met een AWBZ-indicatie)

 • Zorgboerderijen (met of zonder overnachting voor gehandicapten of ouderen die dementerend zijn)

 • Thomashuizen (bedoeld voor gehandicapte kinderen)

 • Particuliere instellingen die een combinatie vormen van bovengenoemde categorieën

Het Zorgregister raadplegen

Het Zorgregister kan niet alleen nuttig zijn in het kader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ook kunt u er zelf uw voordeel mee doen. U kunt namelijk zelf het Zorgregister raadplegen als u bijvoorbeeld interesse heeft in de diensten van een privékliniek. In het register staat niets over kwaliteit van de zorg die geboden wordt, maar het wekt wel vertrouwen wanneer een bepaalde kliniek of instelling geregistreerd is. Ook zijn de werkzaamheden van de instelling geregistreerd, zodat u gelijk ziet voor welke behandelingen u waar terecht kunt. Het Zorgregister raadplegen doet u via www.zorgregister.nl.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *