Apraxie

Apraxie is een gevolg van een beroerte of hersenletsel. Van apraxie is sprake als het handelen niet meer doelmatig verloopt. Handelingen kunnen niet meer op de juiste manier worden uitgevoerd. De volgorde van de handelingen wordt door elkaar gehaald, of de persoon weet niet meer hoe hij deze handelingen moet uitvoeren. Hierbij gaat het vooral om handelingen die normaalgesproken routinematig worden uitgevoerd, zoals haren kammen of aankleden. Het aansturen van de spieren geeft dan problemen. Apraxie kan grofweg in twee soorten voorkomen: ideomotore apraxie of ideatoire apraxie.

Ideomotore apraxie

Hierbij weet een persoon wel hoe hij de beweging moet uitvoeren, maar heeft hij moeite dit plan om te zetten in daadwerkelijke bewegingen. Dit gaat vooral moeilijk op het verzoek van het uitvoeren van deze handelingen. Iemand vraagt desbetreffende persoon bijvoorbeeld om de hand op de knie te leggen, maar deze persoon weet niet meer hoe dit uitgevoerd moet worden. Het kan hierbij wel zo zijn dat wanneer deze persoon jeuk heeft aan de knie dit wel lukt, uit automatisme.

Ideatoire apraxie

Hierbij gaat het om een storing van de volgorde van handelingen. Delen van de handeling worden vergeten of andersom uitgevoerd. Bijvoorbeeld het gezicht wassen zonder het washandje eerst nat te maken.

Verbale apraxie

Bij verbale apraxie gaat het bij het specifieke onderdeel spreken mis. De persoon heeft moeite met het vinden van de articulatieplaats van klanken. Dit besef is vaak aanwezig bij desbetreffende personen, waardoor ze opnieuw gaan zoeken naar de juiste klanken en steeds verder van het bedoelde woord afraken. Een logopedist kan hierbij een oplossing bieden.

Apraxie overwinnen?

Bij apraxie moet eigenlijk iedere beweging weer automatisch worden. Dit kan overwonnen worden door de handeling steeds weer opnieuw te leren, door stap voor stap iemand na te doen. Afhankelijk van de zwaarte van apraxie kunnen sommige bewegingen weer automatisme worden, maar soms blijven er altijd problemen ontstaan.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *