WMO-indicatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toebedelen van  voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In sommige gevallen moet men voldoen aan toelatingscriteria. Dit zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil men de gevraagde zorg of voorzieningen ontvangen. Hiervoor kunt u een WMO-indicatie aanvragen. Deze indicatie heeft u nodig als u de desbetreffende zorg of voorziening wilt ontvangen. Ook als u in aanmerking wilt komen voor een gedeelte van de vergoeding van de kosten heeft u een WMO-indicatie nodig.

Wanneer WMO-indicatie?

Wanneer moet u voldoen aan bepaalde toelatingscriteria, oftewel, wanneer moet u een WMO-indicatie aanvragen? Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van zaken waarbij u een WMO-indicatie nodig heeft.

 • Huishoudelijke verzorging. Hierbij gaat het om hulp bij de dagelijkse werkzaamheden in de huishouding, zoals stofzuigen, schoonmaken en maaltijden klaarmaken.
 • Hulpmiddelen bij mobiliteitsproblemen. Dit zijn hulpmiddelen die mensen met een beperking helpen om zelfstandig van de ene naar de andere plek te komen. Voorbeelden zijn rolstoelen of krukken.
 • Woningaanpassingen. Dit zijn aanpassingen in de eigen woning zoals trapliften en toiletbeugels.
 • Vervoersvoorzieningen. Hierbij gaat het om het vervoer in directe omgeving, maar waarbij zelf lopen of fietsen is uitgesloten. De gemeente heeft hier in de meeste gevallen een oplossing voor, waar u gebruik van kunt maken.

WMO-indicatie aanvragen

U kunt een indicatie WMO aanvragen bij uw gemeente. Ook wanneer u het gebruik van de voorzieningen wilt verlengen kunt u terecht bij uw gemeente. Zij hebben speciale zorgloketten waarbij u terecht kunt. Er zal dan onderzocht worden of u aan de toelatingseisen voldoet. Gemeenten kunnen grotendeels zelf bepalen welke voorzieningen ze aan u geven. Ook bepaalt de gemeente het tarief wat van uw eigen bijdrage af gaat. Deze tarieven geeft u gemeente door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  In het indicatiebesluit wordt vervolgens vastgesteld op welke zorg en voorzieningen u recht heeft.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *