CAK: Centraal Administratie Kantoor

In 1967 werd de AWBZ ingevoerd, waardoor er behoefte ontstond aan een orgaan dat deze wet goed kon coördineren en uitvoeren. Het Centraal Administratie Kantoor, nu CAK genoemd, is daarom opgericht in 1968. Hoewel de AWBZ al enkele jaren niet meer bestaat (de zorg die door deze wet werd gefinancierd, wordt nu betaald vanuit de Wlz), voert het CAK nog steeds belangrijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Taken van het CAK

Het CAK heeft enkele belangrijke kerntaken als het gaat om de uitvoering van financiële regelingen en informatievoorziening in de zorg. Ten eerste berekent en incasseert het CAK de eigen bijdragen die verplicht zijn bij langdurige zorg vanuit de Wlz en Wmo. Ook wordt door het CAK de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet vastgesteld en geïnd. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen), en verricht het CAK betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wlz.

Vergoeding aanvragen

Er zijn verschillende vormen van zorg, zodat er altijd een oplossing is voor uw situatie. Zo kunt u Zorg met Verblijf, Zorg zonder Verblijf of een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen. Hiervoor betaalt u wel een eigen bijdrage. Ook kunt u begeleiding krijgen in de vorm van dagopvang of hulpmiddelen (zoals een rolstoel), tevens met een eigen bijdrage. Overige kosten worden betaald vanuit de Wlz, Wmo of het pgb. De zorgaanbieder zal uw gegevens naar het CAK opsturen en u krijgt alle benodigde gegevens thuisgestuurd, zoals een brief met informatie en een factuur. Zo weet u waar u aan toe bent.

Voor meer informatie over zorg thuis en de werkzaamheden van het CAK, kunt u kijken op de website van het CAK. Natuurlijk staat het u ook vrij om vrijblijvend contact op te nemen met Zuster Jansen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *