Ministerie VWS

Ministerie VWS staat voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de doelen van dit ministerie is het ondersteunen van zorginstellingen om de zorg te monitoren en te verbeteren. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en hun maatschappelijke participatie bevorderen. Ongeveer 5000 ambtenaren zijn werkzaam op dit terrein en werken samen onder het motto: Nederland gezond en wel.

Drie pijlers van ministerie van VWS

Zoals gezegd zet het ministerie zich in voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. hieronder per onderdeel een korte uitleg.

Volksgezondheid

Het ministerie van VWS zet zich in voor volksgezondheid door onder andere educatief om te gaan met belangrijke aspecten van het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan gezond eten, veel beweging, niet roken, weinig alcohol nuttigen en veilig vrijen. Het ministerie ziet erop toe dat mensen die recht hebben op zorg, dat ook krijgen. Daarom werken zij samen met ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties om te zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn.

Welzijn

Belangrijke onderdelen van ‘welzijn’ zijn bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg. Groepen die niet of minder kunnen profiteren van de welvaartsstaat, die niet zelfstandig of actief deel kunnen nemen aan de maatschappij, worden bijgestaan. Doel is het versterken van de sociale infrastructuur door samen te werken met departementen die zich onder andere bezighouden met economie, milieu en onderwijs.

Sport

Sport en beweging is goed voor de mens, weet ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sport is goed voor de gezondheid, maar draagt ook bij op sociaal gebied. Het ministerie VWS wil het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport. Op deze manier wordt bij internationale toernooien ook voor Nederlandse teams een goede kans gecreëerd.

Diensten en instellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn bijvoorbeeld:

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

 • CBIG

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 • Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 • Jeugdinstelling Almata

 • Jeugdinstelling De Lindenhorst

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *