Manisch depressief

Wat is manisch depressief? Bij een manische depressie gaat het om een depressie die gepaard gaat met sterk schommelende stemmingen. Een manische depressie (ook wel bipolaire stoornis genoemd) bestaat uit diverse perioden, zoals de depressieve periode en de manische periode. Bij de eerste gaat het om een depressieve stemming, waarbij men bijvoorbeeld somber is zonder concrete aanleiding. Bij de manische periode kan men juist heel uitgelaten reageren, in tegenstelling tot het neergeslagen gedrag dat vertoond wordt in de depressieve periode. Bij iemand die manisch depressief is, is er sprake van een heftige schommeling tussen deze twee periodes. Hier heeft de persoon zelf geen invloed op.

Controle kwijt over eigen stemming

Bij iemand die manisch depressief is, heeft de stemming een eigen wil. De persoon in kwestie heeft geen controle over deze stemming. Dit is het belangrijkste kenmerk van een manische depressie en tevens ook direct het verschil met iemand zonder de stoornis. Iedereen voelt zich wel eens down of somber, iedereen heeft wel eens last van stemmingswisselingen. Maar bij een manische depressie is er vaak geen duidelijke aanleiding te benoemen. Er is geen sprake van een normale reactie op fijne of nare omstandigheden. De stemming van iemand die manisch depressief is leidt als het ware een eigen leven.

Manisch depressief symptomen

De kenmerken die optreden bij een manische depressie zijn te onderscheiden in de eerder genoemde manische en de depressieve symptomen. Symptomen die vertoond worden in de manische periode zijn: overdreven vrolijk gedrag vertonen, veel doen, het gevoel hebben dat u niet te stoppen bent, niet kunnen stilzitten, etc. Bij de depressieve periode zien we juist de tegenovergestelde kenmerken: een extreem somber gevoel hebben, nergens zin in hebben, lusteloos zijn, moe en uitgeput zijn, geen gevoel van eigenwaarde hebben etc.

Oorzaken manische depressie

Een manische depressie ontstaat door een verstoring van de balans van verschillende stoffen die worden aangemaakt in de hersenen. Deze verstoring heeft vaak niet één bepaalde aanleiding of oorzaak. Wel zijn er bepaalde risicofactoren te benoemen, zoals levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld een traumatische ervaring die is opgedaan in het verleden), sociale factoren (denk aan het hebben van een relatie of juist niet) en individuele kwetsbaarheid. Daarnaast is het oplopen van een manische depressie erfelijk. De kans om een manische depressie te ontwikkelen neemt toe wanneer ouders of andere familieleden hier ook mee te maken hebben.

Een manische depressie behandelen

Om een manische depressie te behandelen heeft u professionele hulp nodig. U kunt hierbij in eerste instantie denken aan uw huisarts. Deze kan u bepaalde medicijnen voorschrijven die van invloed zijn op een manische depressie. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een behandeling via psychotherapie.

Omgaan met iemand die manisch depressief is

Misschien bent u zelf niet degene met een manische depressie maar kent u wel iemand uit uw directe omgeving die hiermee te maken heeft. U zult dan zelf ervaren dat een manische depressie ook van invloed is op de personen uit de directe omgeving.  Steun vanuit de omgeving kan voor iemand met een manische depressie een grote rol spelen. Toch moeten hierin goed grenzen worden aangegeven en limieten worden gesteld. Een depressie oplossen kunt u niet alleen.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *