GGZ Nederland

GGZ is de afkorting voor geestelijke gezondheidszorg. Hierbij gaat het om mentale gezondheidszorg in plaats van lichamelijke zorg. Het komt echter vaak voor dat geestelijke gezondheidszorg wordt verleend in combinatie met lichamelijke gezondheidszorg, omdat lichamelijke en psychische problemen in veel situaties samengaan. Maar wat is nou precies geestelijke gezondheid en wat is hierbij de rol van de GGZ in Nederland?

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is een voorwaarde voor kwaliteit van leven. De geestelijke gezondheid kan echter belemmerd worden door diverse oorzaken. Dit kunnen bepaalde situaties zijn waarin een trauma opgelopen wordt, maar de geestelijke gezondheid kan ook belemmerd worden door een stoornis in de hersenen, bijvoorbeeld doordat een bepaalde stof niet wordt aangemaakt. De geestelijke gezondheidszorg zet zich in om mensen met psychische problemen te helpen en zo de kwaliteit van het leven te bevorderen.

Informatie aanvragen

 

Psychische problemen

Naast lichamelijke problemen als pijn en benauwdheid zijn er ook psychische problemen. Hierbij kan het gaan om aangeboren aandoeningen of stoornissen, maar ook om psychische problemen die in de jeugd zijn ontstaan of zelfs op oudere leeftijd. Psychische problemen komen dan ook voor bij jong en oud, afhankelijk van de oorzaak. Voorbeelden van psychische stoornissen en problemen zijn: angststoornissen, trauma’s, autisme, depressie, stress, faalangst, gedragsstoornissen en verslavingen. Op Psychischegezondheid.nl vindt u veel soorten psychische problemen van A tot Z.

Psychische problemen worden vaak herkend tijdens het observeren van gedrag. Wanneer u symptomen herkent van psychische problemen, bij uzelf of bij iemand uit uw directe omgeving, kunt u op zoek gaan naar hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ wordt opgesplitst in diverse functies. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen preventie, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging, bescherming.

Een belangrijk onderdeel van geestelijke gezondheidszorg is nazorg. Als het traject is afgerond moet er namelijk alles aan worden gedaan om een terugval te voorkomen. Terugval in psychische problemen komt in Nederland nog te vaak voor, vandaar dat er steeds meer nadruk komt te liggen op nazorg.

GGZ Nederland helpt

Te maken hebben of krijgen met psychische problemen is niet raar en is ook niet iets om u voor te schamen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 4 op de 10 Nederlanders in hun leven te maken krijgen met psychische problemen (Rijksoverheid).

Er zijn dan ook voldoende organisaties waar u terecht kunt met psychische problemen. Om deze organisaties te begeleiden is GGZ Nederland opgezet als brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

GGZ Nederland pleit voor goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Als brancheorganisatie zet GGZ Nederland zich in voor alle instellingen die GGZ bieden. Ze streven naar een goede samenwerking binnen de branche en naar het maken van duidelijke afspraken met bijvoorbeeld de overheid en zorginstellingen.

GGZ en verslavingszorg

De GGZ is er ook voor instellingen in de verslavingszorg. Een verslaving gaat in de meeste gevallen namelijk samen met (ernstig) psychische problemen als isolatie en depressie. Een groot deel van de psychische problemen die voorkomen in Nederland, ontstaan door verslavingen. Om deze reden bekommert GGZ Nederland zich ook om instellingen in de verslavingszorg.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *