Gehandicaptenparkeerkaart

Wanneer u een handicap heeft, niet verder kan lopen dan 100 meter zonder krukken of al langer dan een half jaar in een rolstoel zit, dan heeft u recht op een gehandicaptenparkeerkaart.

Een gehandicaptenkaart is beschikbaar voor mensen met een handicap om te parkeren op speciale parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn bijvoorbeeld bij winkelcentra te vinden, in uw eigen straat of bij uw huisarts. Elke gehandicaptenkaart is persoonsgebonden. Dit betekent dat de kaart in elke auto gebruikt kan worden. In de meeste gevallen kunt u zo lang parkeren als dat u wilt, maar zodra er een maximale parkeerduur is moet u, net als ieder ander, de blauwe parkeerschijf gebruiken. Uw  gehandicaptenparkeerkaart kunt u in de hele Europese Unie gebruiken.

Aanvragen

De gehandicaptenparkeerkaart is aan te vragen bij uw eigen gemeente. Als u een aanvraag indient, moet u een medisch onderzoek ondergaan. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de afstand die u kunt lopen zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Zo moet u bijvoorbeeld niet meer dan 100 meter kunnen lopen zonder hulpmiddelen. Een keuringsarts bepaalt tijdens het medisch onderzoek of u wel of niet voldoet aan de eisen. Een medisch onderzoek hoeft niet plaats te vinden als de gemeente over de juiste informatie beschikt. Dit kan zijn door een keuringsrapport wat eerder is afgenomen. Hierin kan staan dat uw handicap chronisch is of onomkeerbaar.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Gehandicaptenparkeerkaarten kunnen in drie soorten aangevraagd worden, namelijk:

 • Passagierskaart, parkeerkaart P.
 • Bestuurderskaart , parkeerkaart B.
 • Kaart voor zorginstellingen en haar bewoners, parkeerkaart I.

Parkeerkaart P

Als u zelf niet kan rijden vanwege een handicap, dan kunt u een aanvraag indienen voor een passagierskaart. Uw chauffeur kan door middel van deze kaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Deze kaart is persoonsgebonden en kunt u gebruiken in elke auto.

Parkeerkaart B

Parkeerkaart B is voor mensen met een handicap die wel zelf kunnen autorijden ondanks de handicap. Voor deze parkeerkaart geldt dat u langer dan een half jaar in een rolstoel zit en niet meer dan 100 meter zonder hulpmiddelen kan lopen. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat de auto noodzakelijk is.

Parkeerkaart I

Inwoners van een zorginstelling kunnen ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bij parkeerkaart I vraagt het bestuur van de instelling de kaart aan en levert zelf een chauffeur aan bij de inwoner. Bij deze parkeerkaart is geen medisch onderzoek nodig. Het bestuur kan meerdere kaarten voor de bewoners aanvragen. Het aantal kaarten hangt af van het aantal inwoners en de voertuigen  van de instelling. Op deze parkeerkaart staat de hoofdletter I, de naam van de instelling, de naam van de directeur en de handtekening van de directeur.

Geldigheid en verlengen

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. De parkeerkaart kan ook minder lang geldig zijn, als u voor minder dan vijf jaar in aanmerking komt. Zodra de de parkeerkaart niet meer geldig is kunt u deze verlengen. Dit kunt u doen bij uw gemeente, mits u aan dezelfde eisen als voorheen voldoet. Als uw medische situatie veranderd is, moet u een nieuwe medische keuring doorlopen.

Hierbij moet een interne link geplaatst worden zodra het artikel over gehandicaptenvervoer online staat.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *