Hospice

Een hospice, ook wel hospitium genoemd, is een instelling waar een patiënt terechtkan voor verpleging of verzorging in de laatste levensfase. Met een huiselijke sfeer ontstaat er een prettige sfeer om deze periode comfortabeler te maken. Wel is alle gevraagde zorg aanwezig, zodat de patiënt de zorg kan ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Hospice zorg werkzaamheden

De werkzaamheden van een hospice is het behandelen van patiënten in de laatste levensfase. Er is vooral aandacht voor palliatieve zorg. Dit houdt in dat het leven van de terminaal zieke en de naasten zo draaglijk mogelijk gemaakt wordt. Afhankelijk van de zorg die de patiënt nodig heeft, zijn er verschillende vormen van behandeling. Zo zijn er de ‘bijna-thuis huizen’ waar vrijwilligers de patiënten verzorgen. Bij een High Care hospice is 24 uur medische zorg aanwezig.

Hospice of thuiszorg?

Een hospice kan als een laatste thuis voelen. Als het niet meer mogelijk is om in huis te blijven, is het verblijven in een hospice een goede keus. De zorg die wordt verleend, wordt betaald vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Wel geldt er voor de patiënten een eigen bijdrage. Ook voor opname in een hospice heeft u een indicatie nodig via de CIZ. Als het nog wel mogelijk is om thuis te blijven, kan terminale thuiszorg een prettige keuze zijn. Ook hier is 24-uurs medische zorg mogelijk en krijgt u alle nodige verpleging of verzorging. Zuster Jansen werkt met kleine zorgteams, zodat u bovendien persoonlijke zorg krijgt aangeboden. Het voordeel van thuiszorg is dat u meer privacy heeft en in uw eigen vertrouwde omgeving kan blijven.

Hulp bij kiezen terminale zorg

Als u meer informatie wilt over terminale zorg thuis of een goed alternatief wanneer u liever thuis verblijft dan in een hospice, kunt u altijd contact opnemen met Zuster Jansen. Wij helpen u graag verder met deze keuze. De wensen van onze cliënten staan bij ons altijd centraal.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *