Thuiszorg

Wie thuis verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. U kunt op verschillende manieren in aanmerking komen voor zorg aan huis. Bijvoorbeeld wanneer u chronisch ziek bent, een verstandelijk- of lichamelijke beperking heeft, of wanneer ouderdom uw dagelijkse leven steeds zwaarder maakt. Degene die thuiszorg aanvraagt wordt een cliënt genoemd, degene die de hulp verleent een hulpverlener, verpleger of verzorger, afhankelijk van de door u gekozen vorm van zorg.

Aanvragen thuiszorg

U kunt thuiszorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u zorg nodig heeft, en zo ja hoeveel en welke zorg. Op basis hiervan wordt een indicatie opgesteld, die u nodig heeft bij het aanvragen van uw benodigde vorm van zorg thuis. Hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij uw gemeente. Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wanneer u langdurige, intensieve zorg nodig heeft vanuit de Wet langdurige zorg, vraagt u bij het CIZ een indicatie aan. U kunt hier ook terecht voor een Persoonsgebonden Budget. Dit budget, ook wel PGB genoemd, kunt u aanvragen als u zelf een zorgaanbieder wil kiezen en zelf wil bepalen welke vorm van zorg u vervolgens ontvangt. Met een PGB kunt u (een gedeelte van) deze zorg zelf inkopen.

Kosten thuiszorg

Voor reguliere thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Voorbeelden zijn uw leeftijd, het aantal personen binnen uw huishouden, uw verzamelinkomen (en dat van uw eventuele partner). Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor thuiszorg (zorg zonder verblijf) en/of de huishoudelijke hulp. De uitslag is een indicatie en kan afwijken van het uiteindelijke bedrag.

Uw eigen keuze

Kiest u voor een PGB omdat u graag zelf controle wil houden over de thuiszorg die u ontvangt, dan kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Zuster Jansen is een organisatie die hierin gespecialiseerd is.  Het voordeel van zelf zorg kiezen is dat u op deze manier de hulp kunt vinden die perfect aansluit bij uw wensen en behoeften. Lees hier welke zorg op maat Zuster Jansen u te bieden heeft.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *