Intramurale zorg

Intramurale zorg is het tegenovergestelde van extramurale zorg. Het houdt eigenlijk in dat patiënten niet in staat zijn om thuis te blijven wonen maar verzorgd moeten worden in een instelling. Dit kan een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten zijn. De vorm van zorg (begeleiding, verzorging en behandeling) die ze hier krijgen hangt af van hun behoeften.

Intramurale zorg betekenis

De betekenis van intramurale zorg is als volgt: patiënten die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen, verblijven in een instelling om daar de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dat veel ouderen in een verzorgingshuis verblijven is bekend, maar ook verstandelijk gehandicapten of mensen met een psychiatrische stoornis kunnen behoefte hebben aan intramurale zorg.

Wat is intramurale zorg

Wat is intramurale zorg? De term intramuraal betekent in het Latijn letterlijk ‘binnen de muren’. In dit geval gaat het dus om de zorg die binnen de muren van een zorginstelling plaatsvindt. Bij deze vorm van zorg is er, in tegenstelling tot de extramurale zorg, meer kans op langere wachtlijsten omdat er in deze zorginstellingen uiteraard voldoende plaats moet zijn. De term intramurale zorg is vrij breed. Wil een instelling aan de eisen voor de term intramurale zorg voldoen, dan moet het echter wel zo zijn dat de zorg/verpleging tenminste 24 uur continu mogelijk is.

Meer weten over zorg

Naast intramurale zorg zijn er ook de termen extramurale zorg, transmurale zorg, semimurale zorg en ambulante zorg. In het Zorgkompas van Zuster Jansen leest u daar meer over. Zuster Jansen biedt bijvoorbeeld intensieve extramurale verpleging, waaronder 24-uurs zorg, 12-uurs zorg, nacht- en spoedzorg. Ook bij de ziekte van Alzheimer is het zorgteam van Zuster Jansen in te schakelen. Op deze manier kunnen de zorgvragers vaak langer thuis blijven wonen en worden de mantelzorgers ondersteund. Op onze website vindt u alle informatie over het zorgaanbod van Zuster Jansen. Ook kunt u hier direct zorg aanvragen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *