Zorginstellingen

In Nederland zijn er verschillende soorten zorginstellingen. In deze instellingen worden ook verschillende vormen van zorg geboden. De meest bekende zorginstelling is een ziekenhuis, maar er zijn ook specialistische zorginstellingen, zoals revalidatiecentra of instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Elke zorginstelling heeft een eigen specialiteit, met soms de mogelijkheid voor langdurige verblijf.

Soorten zorginstellingen Nederland

Er zijn veel verschillende soorten zorginstellingen in Nederland. Ten eerste zijn dit ziekenhuizen, maar er zijn ook verpleeg- en verzorgingshuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, privéklinieken, militaire zorginstellingen, gezondheidscentra, praktijken voor mondzorg, particuliere verzorgingshuizen en nog veel meer. Privéklinieken en particuliere zorginstellingen dienen zich te registreren in het zorgregister. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of deze instellingen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Niet-particuliere instellingen staan sowieso geregistreerd en worden jaarlijks gecontroleerd door de overheid op de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

Eisen Kwaliteitswet voor iedere Wlz-zorginstelling

Zorginstellingen die Wlz-zorg leveren, moeten bovendien voldoen aan de eisen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze eisen zijn wettelijk vastgesteld en zijn onder andere het leveren van verantwoorde zorg van hoog niveau, het bespreken van het zorgplan met cliënten, het regelen van medezeggenschap, het hebben van een goede klachtenregeling en het jaarlijks afleggen van verantwoording over het beleid. De zorginstellingen worden jaarlijks gecontroleerd of zij aan deze eisen voldoen. Op deze manier wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg gewaarborgd.

Toelating WTZi

Als een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wlz, dan hebben zorginstellingen een toelating nodig. De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) zorgt voor een toetsing van eisen waar de instelling aan moet voldoen. De WTZi-toelating moet ook worden aangevraagd als een zorginstelling een nieuwe vorm van Wlz-zorg gaat aanbieden, of als het aantal plaatsen wordt gewijzigd. Bent u benieuwd of de zorginstelling waar u zorg wilt ontvangen ook is geregistreerd? Dan kunt u zelf zoeken in het register met toegelaten zorginstellingen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *