Thuiszorg huishoudelijke hulp

Wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan in eerste instantie terecht bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld als huishoudelijke taken u lichamelijk te zwaar of te moeilijk worden. Huishoudelijke hulp valt onder de ´Wet Maatschappelijke Ondersteuning´ (WMO). Voor de verdeling van deze gelden is uw gemeente verantwoordelijk. U dient dus een aanvraag in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag bekijken en een indicatie stellen. Zij zullen uiteindelijk bepalen op hoeveel uren huishoudelijke hulp u recht heeft.

Particuliere thuiszorg huishoudelijke hulp

Het kan zijn dat u behoefte heeft aan meer huishoudelijke hulp in de week dan u nu ontvangt. Deze extra uren zullen niet vergoed worden. Dan kunt u kiezen voor particuliere huishoudelijke hulp (of particuliere thuiszorg). Particuliere zorg betaalt u over het algemeen zelf. Als u geen indicatie heeft voor een bepaalde vorm van zorg/hulp, of voor méér zorg dan u nu al ontvangt, zijn de kosten in principe voor u.

Huishoudelijke hulp gezocht

Wanneer u huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u meerdere dingen doen. U moet uzelf allereerst enkele vragen stellen. Welke wensen heb ik, wat vind ik belangrijk als het gaat om hulp of zorg? Op basis hiervan kunt u een keuze maken tussen reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg. Geld speelt hierbij natuurlijk een rol. Maar: goede zorg is de kosten natuurlijk altijd waard.

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen

Zuster Jansen biedt geen huishoudelijke hulp. Wij gaan verder. Persoonlijke verzorging, verpleging en overige vormen van gespecialiseerde zorg. Ook specifieke zorg als zorg bij Alzheimer of 24-uurs zorg. Bekijk hier ons gehele zorgaanbod.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *