Vrijwillig eigen risico

Het eigen risico heeft twee onderdelen, namelijk het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico is wat iedere verzekerde zelf moet betalen als hij of zij zorg nodig heeft. Daarnaast is het mogelijk om een vrijwillig eigen risico hier aan toe te voegen. Op deze manier wordt de eigen risico, de kosten die de verzekerde zelf moet betalen als zorg nodig is, hoger.

Waarom vrijwillig eigen risico zorgverzekering?

Voor mensen met een kleine of afwezige zorgvraag is de verhoging van het eigen risico aantrekkelijk. Deze mensen maken weinig kosten in de zorg, waardoor zij graag een lagere maandelijkse zorgpremie betalen. Mensen die weinig zorg nodig hebben, hoeven daarom minder te betalen.

Voordelen

De voordelen van het vrijwillig eigen risico is dat de maandelijkse premie van de zorgverzekering omlaag gaat. Afhankelijk van de hoogte van het vrijwillig eigen risico, krijgt u korting op de premie. De verplichte eigen risico bedraagt 385 euro, maar verhoogt u deze bijvoorbeeld naar 485 of 585 (het maximum), dan kunt u tientallen euro’s korting krijgen op het bedrag dat u iedere maand moet betalen.

Nadelen

Met een hoog vrijwillig eigen risico is de zorgpremie goedkoper. Heeft u dan onverwachts tóch (meer) zorg nodig, betaalt u ook beduidend meer zelf. Kosten die worden gemaakt, worden eerst betaald door de zorgvrager. Ook kosten die bij het verplichte eigen risico niet onder het eigen risico vallen en die betaald worden door de zorgverzekering, kunnen nu wel onder het eigen risico vallen. Denk aan een huisartsbezoek. Heeft u onverwacht meer zorg nodig, dan betaalt u dus zelf meer.

Eigen risico in de thuiszorg

Ook bij thuiszorg betaalt u een deel vanuit het eigen risico. Daarnaast betaalt u ook een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw situatie en de zorg die u nodig heeft. De eigen bijdrage naast het eigen risico wordt berekend door het CAK.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *