Transmurale zorg

Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg en de zorg van een huisarts en polikliniek betekenen. De zorg wordt volledig afgestemd op de cliënt, zodat efficiëntie kan worden bewaard.

Transmurale zorg betekenis

Wat is transmurale zorg precies en wat is het voordeel hiervan? Transmurale zorg houdt in dat zowel intramurale als extramurale zorg wordt geleverd. Dit vindt plaats op regionaal en lokaal niveau. Deze vernieuwende vorm van zorg wordt voornamelijk toegepast bij chronisch zieken en bij revalidatieprocessen. Bij chronische aandoeningen is vaak zeer specifieke zorg nodig. Met transmurale zorg kan door verschillende partijen zeer specifieke zorg geleverd worden, zodat dit aan de zorgvraag van de patiënt voldoet. Door middel van afspraken tussen de verschillende zorgverleners, wordt samen de verantwoordelijkheid genomen voor de zorg.

Het doel van transmurale zorg

Het doel van transmurale zorg is grotere efficiëntie, meer kwaliteit en continuïteit, kostenbeheersing en zorg op maat voor de patiënt. Samenwerking en afstemming van zorg wordt geïntegreerd in een nieuwe vorm van zorg. Dit is vanuit de gedachte dat dit de zorg voor de patiënt verbeterd.

Transmurale zorg voorbeeld

Een voorbeeld van transmurale zorg is als een patiënt een lichamelijke aandoening heeft, zoals kanker. Deze persoon krijgt van medisch specialisten een chemokuur behandeling thuis in plaats van in het ziekenhuis. De nazorg wordt gedaan door verpleegkundigen vanuit de thuiszorg in goed overleg met de specialisten uit het ziekenhuis. Op die manier wordt de samenwerking en verantwoordelijkheid verdeeld over verschillende vormen van zorg.

Transmurale zorg en thuiszorg

Thuiszorg kan onderdeel zijn van transmurale zorg. Medisch specialisten in het ziekenhuis, de huisarts en verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg kunnen intensief samenwerken om de patiënt zorg op maat te kunnen leveren. Ook Zuster Jansen werkt samen met de huisarts van cliënten om af te stemmen wat een patiënt nodig heeft. Zo kan de patiënt prettig thuis blijven wonen, zonder dat de kwaliteit van zorg achteruit gaat.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *