Ouderenadviseur

Oudere mensen boven de 55 jaar die zelfstandig willen blijven wonen of ouderen die wegens hun gezondheidsproblemen extra zorg en hulp kunnen gebruiken, weten vaak niet tot wie zij zich moeten keren. Ouderenadviseurs zijn er voor deze mensen om hun adviezen en passende zorg te bieden, zodat ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Een ouderenadviseur is een persoon die ervoor zorgt dat ouderen zelfstandig kunnen blijven leven en wonen. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingsplekken.

Wat doet een ouderenadviseur?

Een ouderenadviseur signaleert bepaalde knelpunten in uw levensstijl en probeert deze op te lossen waar mogelijk. Daarnaast geven zij u advies, begeleiding en zorgen zij ervoor dat hulp- en dienstverleningen goed op elkaar afgestemd worden. Samen met u stelt uw ouderenadviseur een plan samen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken. Een ouderenadviseur kunt u inschakelen bij de volgende praktische zaken:

 • Het aanvragen van verschillende voorzieningen in huis, zoals domotica.
 • U begeleiden wanneer u aangeeft dat u zich eenzaam
 • Het vinden van verschillende activiteiten in uw buurt, gericht op ouderen.
 • U begeleiden tot er een juiste oplossing is gevonden voor uw probleem of vraag.
 • Het geven van adviezen en informatie over verschillende zaken.
 • Het verhuizen naar een zorginstelling of zelfstandig blijven wonen.
 • Luisteren naar uw verhaal en een passende oplossing vinden.

Op zoek naar een ouderenadviseur

Met een ouderenadviseur kunt u op verschillende manieren contact opnemen. Via uw gemeente kunt u in contact komen met een persoon die actief is in uw buurt.

 

 

 

 

 

 

Een maatschappelijk werker kan u ook helpen met het vinden van de juiste ouderenadviseur. Deze persoon is actief in uw gemeente of hele regio.

Ten slotte zijn er verschillende ouderenbonden waar u hulp kunt aanvragen. Dit kunt u aanvragen bij onder anderen de ANBO.nl (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), UnieKNO.nl (Unie Katholieke Bond van Ouderen), PCOB.nl (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en bij de plaatselijke afdeling van Stichting Welzijn Ouderen.

Voor wie zijn ouderenadviseurs?

Zoals eerder genoemd worden ouderenadviseurs ingezet bij mensen van 55 jaar en ouder in heel Nederland. Daarnaast kunnen mantelzorgers van deze ouderen ook de hulp inschakelen van de ouderenadviseurs. Dit kunnen zij doen voor vragen waarmee zij zitten of voor een luisterend oor. Ook hulpverleners kunnen hulp inschakelen als zij vragen hebben rondom de problematiek van ouderen.

Huisbezoek

Er kunnen twee verschillende huisbezoeken plaatsvinden, namelijk: het huisbezoek door een ouderenadviseur en het signalerende huisbezoek door een vrijwillige ouderenvoorlichter. Het huisbezoek door de ouderenadviseur gaat diep in op uw vragen, wensen en de mogelijkheden hiervan. Zij inventariseren uw probleem of vraag en gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. U kunt zelf meebepalen welke hulp u wilt aanvragen.

Een signalerend huisbezoek is op een vrijblijvende basis. U kunt aan de vrijwillige ouderenvoorlichter vragen stellen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Samen met u kijkt de vrijwilliger welke informatie en adviezen uw behoefte kunnen ondersteunen. De vrijwilliger bespreekt dit met de ouderenadviseur om de volgende stappen te bepalen. U kunt zelf een verzoek indienen om met de ouderenadviseur een vervolgafspraak in te plannen.

Spreekuur of koffiedrinken

Er zijn verschillende gemeenten in Nederland waar u een kopje koffie kunt drinken met een ouderenadviseur. Dit uurtje is speciaal voor ouderen om vragen te stellen aan de adviseurs, maar u kunt hier natuurlijk ook aanschuiven voor de gezelligheid.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *