BIG-register

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Er is een register opgesteld naar aanleiding van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een aantal zorgverleners hebben een plicht om zich te registreren in het BIG-register, om zo de kwaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid van de zorg te waarborgen. Als een zorgverlener is geregistreerd, mag deze bepaalde taken uitvoeren. Dit gaat bijvoorbeeld om patiënten onder narcose brengen of recepten voorschrijven.

Beschermde titel in BIG register

Er zijn acht medische beroepen die een beschermd beroep zijn. Dit is wettelijk bepaald in de Wet BIG en het gaat om de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. De wet heeft opleidingseisen vastgesteld en het is bovendien verplicht om je te registreren in het BIG register. Het BIG-register is bovendien openbaar, om zo transparantie tegenover patiënten te creëren. U kunt op naam, beroepsgroep of BIG-nummer zoeken.

BIG-register en thuiszorg

Ook in de thuiszorg speelt het BIGregister een belangrijke rol. Elke vijf jaar moeten verpleegkundigen zich herregistreren. Dit kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals een urennorm. Op deze manier wordt continu vastgesteld of de zorgverlener voldoende kundig is. Ook in de thuiszorg werkzame verpleegkundigen is registratie in het BIG-register verplicht.

Zuster Jansen en de BIG

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen voldoet aan alle wettelijke eisen. Zuster Jansen vindt een hoge kwaliteit van zorg zeer belangrijk. Al onze verpleegkundigen zijn geregistreerd in het BIG register. Zo weet u zeker dat u de juiste, deskundige zorg krijgt. Onze werkwijze is dat zorg persoonlijk op uw wensen wordt afgestemd en dat er een vast zorgteam tot uw beschikking staat. Persoonlijke zorg, professionele zorg. Vragen over het BIG-register of over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies over uw situatie.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *