Specialistische geestelijke gezondheidszorg

Bij ernstige psychische problemen, zoals angststoornissen, depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, psychotische stoornissen, alcohol- en drugsverslaving en dementie, krijgt een patiënt specialistische geestelijke gezondheidszorg (specialistische GGZ). Deze zorg wordt verleend door psychiaters, psychoterapeuten en GGZ-instelingen.

Wanneer specialistische GGZ?

De huisarts, bedrijfsarts of specialist geeft een verwijzing voor patiënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Dit is voor patiënten met een complexe psychische aandoening. Met deze verwijzing kunnen patiënten terecht bij tweedelijns zorgverleners, zoals een psychiater, psychotherapeut of GGZ-instelling waar ook specialistische geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. In 2007 ontvingen ruim 840.000 mensen specialistische GGZ. Vaak is dit in de vorm van ambulante zorg: de patiënt blijft thuis wonen en krijgt daarnaast behandelingen bij de zorgverlener. Is dit niet mogelijk, dan kan de specialistische zorg ook residentieel zijn.  Dan woont de patiënt (soms tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of krijgt de patiënt klinische behandelingen.

Vergoeding voor specialistische GGZ

Specialistische geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt er aanspraak gedaan op het eigen risico. Er geldt geen eigen bijdrage voor specialistische GGZ, met en zonder opname. Voor zorg met opname wordt vergoed voor de eerste 31 dagen van het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Is er sprake van opname in een ziekenhuis op de psychiatrische afdeling, dan wordt dit maximaal 365 dagen vergoed. Ook geneesmiddelen en andere hulpmiddelen worden vanuit de basisverzekering vergoed tijdens opname

Uitzonderingen bij vergoeding

In drie gevallen worden de zorgkosten echter niet vergoed. Dit is namelijk in het geval van de behandeling van aanpassingsstoornissen, behandeling bij werk- of relatieproblemen of als de patiënt zonder tijdige afmelding niet op de afspraak met de psychiater of andere hulpverlener verschijnt. De patiënt betaalt dan deze afspraak zelf.

Meer informatie GGZ

Meer informatie over specialistische geestelijke gezondheidszorg en de vergoeding van deze zorg vindt u op de website van GGZ Nederland. Lees ook meer over geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het algemeen in het ZorgKompas van Zuster Jansen. Wij helpen u graag verder.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *