Paramedische zorg

Paramedische zorg betekent letterlijk: zorg geleverd door paramedici. Maar wat zijn paramedici en welke soorten paramedische zorg leveren zij? Een paramedicus (meervoud paramedici) is iemand die voor zijn of haar beroep medische behandelingen uitvoert. Deze persoon is echter geen arts of tandarts. Letterlijk betekent paramedicus ‘naast de arts’ (‘medicus’ betekent ‘arts’). Deze arts of tandarts heeft wel de mogelijkheid u door te verwijzen naar een paramedicus. Paramedici leveren paramedische zorg. Deze zorg is gericht op het beter kunnen functioneren als gevolg van een ziekte of aandoening.

Soorten paramedische zorg

Het meest bekende voorbeeld van paramedische zorg is waarschijnlijk fysiotherapie. Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan het bewegingsapparaat, zoals uw spieren of gewrichten. Andere voorbeelden van paramedische zorgbehandelingen zijn logopedie (voor mensen met spraakproblemen of dyslexie), ergotherapie (bijvoorbeeld voor mensen die moeite hebben met praktische handelingen) en diëtetiek (gewichtsproblemen of behoefte aan gezondere voeding). U kunt allereerst terecht bij uw huisarts, deze kan u doorverwijzen als dat nodig is. Naast een doorverwijzing van uw (huis)arts kunt u ook zelfstandig contact opnemen met een paramedicus. Dit zal echter wel veranderingen met zich mee brengen als het gaat om de kosten en vergoeding daarvan.

Kosten paramedische zorg

Een bepaald gedeelte van de kosten voor paramedische behandelingen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt bijvoorbeeld een beperkte vergoeding krijgen voor logopedie, ergotherapie dieetadvies en oefentherapie. Fysiotherapie voor chronisch zieken kan vanaf een bepaald aantal behandelingen ook worden vergoed. Dyslexiezorg voor kinderen werd eerder vergoed vanuit de basisverzekering. Omdat deze vorm van zorg inmiddels onder de Jeugdwet valt, zijn gemeenten hier nu zelf verantwoordelijk voor.  

Bij paramedische zorg moet er vaak (eerst) vanuit uw eigen risico worden betaald. Wanneer u paramedische zorg nodig heeft die niet wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, kunt u ervoor kiezen om een eventuele aanvullende verzekering te nemen. U kunt dan zelf uw pakket samenstellen, op basis van de door u behoefde paramedische zorg. Voor specifieke informatie over uw persoonlijke situatie kunt u het beste informeren bij uw behandelaar en zorgverzekeraar.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *