Deskundigheidsbevordering in de zorg

Tegenwoordig wordt er alles aan gedaan om deskundigheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Dit bevordert de deskundigheid in de zorg. Hiervoor worden speciale modules opgericht, waarbij het gedrag van cliënten dat medewerkers voor problemen stelt centraal staat. De deskundigheidsbevordering in de zorg wordt toegepast in verzorghuizen en/of verpleeghuizen, ziekenhuizen, maar ook in de verstandelijk gehandicapten zorg. Voor het zo specifiek mogelijk bevorderen van de deskundigheid is het van belang om te kijken wat er gebeurt in een organisatie of zelfs binnen een bepaalde afdeling.

Doelen deskundigheidsbevordering zorg

Een doel van deze aanpak is het verminderen en voorkomen van psychische problemen bij cliënten. Wanneer op de juiste manier wordt gehandeld door de zorgmedewerkers bij problemen van cliënten, kunnen deze problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Zo kan worden voorkomen dat het probleem van de cliënt omslaat in een psychisch probleem of zelfs een psychische stoornis. Een ander doel is dat door de deskundigheidsbevordering in de zorg de draagkracht van medewerkers wordt vergroot. Ze worden in aanraking gebracht met verschillende gedragingen van cliënten, zodat ze leren om hier op de juiste manier mee om te gaan. Zo komen ze minder snel voor verrassingen te staan en zijn ze in staat om sneller op de juiste manier te handelen.

Thema deskundigheidsbevordering

De modules van deskundigheidsbevordering in de zorg hebben een overkoepelend thema. Dit thema is ‘Geestelijke en psychische gezondheid’. Dit is ook de reden dat de modules kunnen worden toegepast op meerdere takken in de zorg. Onderwerpen die bij dit thema aan bod kunnen komen zijn angst(stoornissen), depressie, verslaving en gedragsproblemen of stoornissen. Door middel van trainingen, voorlichting of een beleid kan deze deskundigheidsbevordering worden aangeleerd aan zorgmedewerkers of welzijnsprofessionals. Zoals eerder genoemd is het het meest relevant om te kijken naar specifieke situaties die bij u als zorginstelling van toepassing zijn.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *