Dagopvang voor ouderen

Ouderen die zelfstandig thuis wonen en extra ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van de dagopvang. Dagopvang wordt door velen ook wel dagbesteding genoemd, beide woorden zijn juist. Bij de dagopvang voor ouderen zijn er veel vrijwilligers te vinden en is er altijd professionele begeleiding aanwezig om de juiste hulp te bieden.

Als u zelfstandig thuis woont is de dagopvang misschien wel iets voor u. Door mee te doen aan de dagopvang kunt u makkelijker in contact komen met nieuwe mensen. Daarnaast is het een leuke manier om mee te doen aan verschillende activiteiten. U kunt meedoen aan de dagopvang bij wijkcentra, zorgboerderijen en zorginstellingen.

Verschillende activiteiten

Bij de dagopvang voor ouderen zijn er verschillende activiteiten waaraan u kunt meedoen. In veel wijkcentra kunt u meedoen aan activiteiten zoals kaartspelletjes, schilderen en koken. Er is altijd professionele begeleiding aanwezig en ze zijn vaak elke werkdag geopend. Op sommige locaties kunt u mee-eten met de groep.

 

 

 

 

 

 

 

In veel gemeenten zijn ontmoetingsplekken te vinden voor mensen die zich in de beginnende fase van dementie bevinden. Zij kunnen hier samen met hun mantelzorgers terecht om met andere mensen in contact komen.

Als u een echt buitenmens bent, kunt u terecht bij een zorgboerderij. Vaak hebben zij een grote werkplaats waar activiteiten uitgevoerd worden zoals handwerken en is er een moestuin om groente en fruit te verbouwen. In de keuken worden de groentes uit de moestuin omgetoverd tot een heerlijk eigengemaakt gerecht.

Informatie aanvragen

 

Dagopvang aanvragen

Dagopvang valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt dagopvang aanvragen bij het Wmo-loket bij uw gemeente. Als de aanvraag is gedaan, gaat de gemeente onderzoeken of de dagbesteding voor ouderen echt nodig is. Dit gaat als volgt; Er komt iemand bij u langs om over de huidig situatie te praten. Dit gesprek kan in sommige gevallen telefonische plaatsvinden of op de gemeente zelf met uw mantelzorger. Bij dit gesprek kunt u denken aan vragen als: Hoe ziet uw dag eruit? Wat zijn uw inkomsten? Heeft u naasten die mantelzorger zijn? Aan de hand van dit gesprek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor dagopvang. U kunt een Wmo-consulent raadplegen om uzelf voor te bereiden op dit gesprek. Zodra u toestemming heeft gekregen van uw gemeente, kunt u contact zoeken met een thuiszorgorganisatie die samenwerkt met uw gemeente.

Kosten van dagopvang

Zodra u gebruik maakt van de dagopvang voor ouderen via uw gemeente, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van uw vastgestelde vermogen en inkomen. Uw vermogen en inkomen worden vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Alternatieven

Er zijn alternatieven voor dagbesteding. U kunt bijvoorbeeld particuliere hulp in huis halen zoals een gezelschapsdame. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig van uw gemeente, maar draait u wel zelf op voor alle kosten. Voor mensen met een hoger inkomen kan dit zelfs voordeliger zijn dan dagopvang via de gemeente. Een ander alternatief is het zoeken van vrijwilligers die af en toe boodschappen voor u willen doen, willen meehelpen met koken of spelletjes met u willen spelen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *