SBV-Z

SBV-Z staat voor Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg. SBV-Z levert burgerservicenummers aan de zorgsector. Zorgaanbieders, zoals thuiszorgorganisaties kunnen hier het BSN (burgerservicenummer) van een patiënt opvragen. Dit geldt ook voor indicatieorganen en zorgverzekeraars. Zij kunnen alleen uw persoonsgegevens opvragen, dus niet uw medische gegevens. Dit gaat om het opvragen of verifiëren van uw burgerservicenummer, het opvragen van persoonsgegevens met uw BSN en het controleren of uw identiteitsbewijs in omloop is. Omdat uw BSN voor unieke identificatie zorgt kan het opvragen ervan door zorgaanbieders voorkomen dat er personen of gegevens door elkaar wordt gehaald. Bij SBV-Z kan dit op een betrouwbare en efficiënte manier.

SBV-Z en zorgaanbieders

Het SBV-Z is voor zorgaanbieders (inclusief indicatieorganen en zorgverzekeraars) een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers. Ook biedt SBV-Z verschillende hulpmiddelen aan ter ondersteuning van de zorgsector. Zo kan er de documentatie gevonden worden die nodig is voor de aansluiting van een zorginformatiesysteem op het systeem van SBV-Z. Ook kan deze aansluiting functioneel en technisch worden getest met een zogenoemde testtool. Daarnaast kunt u op de website van SBV-Z GBA-tabellen vinden, hierin staat hoe de gegevens bij de GBA (Gemeenschappelijke Basisadministratie) geregistreerd worden. Als laatste kunt u gebruik maken van een hulpmiddel in Excel om een SBV-ZXML bestand te maken.

SBV-Z en patiënten

Als patiënt of cliënt heeft u het recht om te weten welke organisaties uit de zorgsector uw gegevens hebben opgevraagd, of gebruik hebben gemaakt van overige diensten van SBV-Z. Als u ouder bent dan 16 jaar kunt u een inzageverzoek indienen. U dient hierbij niet onder curatele gesteld te zijn en er dient geen mentorschap voor u te zijn ingesteld. Wanneer u niet bevoegd bent voor het indienen van een inzageverzoek kan uw wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen. Uw vertegenwoordiger ontvangt dan het antwoord. Ook kunt u bij SBV-Z foutvermoedens melden bij een foutmeldpunt.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *