Mentorschap ouderen

Welke behandeling heeft u nodig thuis of in een zorginstelling? Heeft een operatie nut of zitten er teveel nadelen aan verbonden? Dit zijn allemaal lastige vragen voor iemand met vergevorderde dementie. Vaak kunnen familieleden helpen bij het beantwoorden van deze vragen, maar wanneer u geen familie heeft, kan dit alsnog met hulp van een mentor.

Mentorschap voor ouderen houdt in dat een persoon de belangen van een oudere in bescherming neemt. Deze mentor neemt beslissingen die u zelf niet meer kan nemen en geeft u advies. Deze persoon neemt alleen beslissingen over persoonlijke zaken en niet over financiële zaken zoals een bewindvoerder of curator dat doet. Deze persoonlijke beslissingen gaan over: verpleging, behandelingen, verzorging en begeleiding. De beslissingen worden alleen genomen door een mentor wanneer de ouderen dit zelf niet meer kan.

De mentor kan beslissen over het wel of niet uitvoeren van een operatie of over zelfstandig wonen. Dit beslist de mentor in overleg met de oudere. Over zaken als een niet-behandelverklaring of euthanasie mag de mentor niet beslissen. Behalve als de mentor officieel is aangewezen door de rechter.

Mentorschap echt noodzakelijk?

Wanneer u vindt dat een oudere niet langer beslissingen voor zichzelf kan maken over bijvoorbeeld behandelingen, verpleging of verzorging, moet er naar de mogelijkheden gekeken worden. In veel gevallen hoeft er geen mentor aan te pas te komen, omdat familieleden volgens de wet veel beslissingen mogen maken. Als eerste komt een partner in aanmerking om beslissingen te nemen. Als tweede optie wordt er gekeken naar kinderen of andere naaste familieleden. Wanneer er geen familieleden zijn, wordt er een mentor ingeschakeld. Mentorschap bij ouderen kan ook ingeschakeld worden wanneer er onenigheid in de familie is en de oudere een neutraal persoon nodig heeft.

Hoe regelen?

Mentorschap voor ouderen is te regelen door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De oudere om wie het gaat kan dit zelf doen, maar ook de partner, kinderen of andere familieleden mogen dit doen. Wanneer iemand geen familie heeft kan een verzorghuis dit ook doen. Familieleden en kennissen kunnen zich aanmelden om mentor te worden. Ook zijn er professionele mentoren die wettelijk voldoen aan de kwaliteitseisen. Familieleden en kennissen hoeven hier niet aan te voldoen. Om een geschikte mentor te vinden voor de oudere komt er een zitting. Tijdens deze zitting worden alle partijen gehoord die betrokken zijn bij de persoon. De rechter maakt een beslissing over de geschikte mentor. Ook zal de rechter kijken of de aangemelde kandidaat geschikt is voor de hulpvragende en welke regels hiervoor gelden.

Tweede mentor

Er is een mogelijkheid om een andere mentor in dienst te nemen of om er een tweede bij te nemen. Hiervoor kunt u een verzoekschrift of een brief schrijven aan de kantonrechter. Hierin moet u vermelden:

 • Naam, adres en woonplaats van uw huidige mentor.
 • Naam, adres en woonplaats van de persoon voor wie de mentorschap bedoeld is.
 • Naam, adres en woonplaats van de eventuele belanghebbende.
 • Wat u precies vraagt en waarom is dit vraagt.

Meer informatie weten?

U kunt mentorschap aanvragen via rechtspraak.nl. Hier vindt u nog meer informatie over mentorschap voor ouderen: hoe u dit kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen. Een mentor valt valt onder de ‘beschermende maatregelen’. Andere beschermende maatregelen zijn een curator voor financiële én persoonlijke zaken en bewind voor alleen financiële zaken.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *