GEZ: geïntegreerde eerstelijnszorg

Wat is GEZ? GEZ staat voor geïntegreerde eerstelijnszorg. Het houdt in principe in dat verschillende disciplines uit de eerstelijnszorg structureel en nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking zorgt er op zijn beurt weer voor dat de eerste lijn beter communiceert met de tweede lijn. Daardoor worden de afspraken die gemaakt worden beter afgestemd op de behoefte en wensen van de cliënt. De samenwerking komt niet alleen naar voren in afspraken op de langere termijn, maar ook op projectbasis wanneer dat uitkomt.

Eerste- en tweedelijnszorg

Eerstelijnzorg houdt in dat men zorg krijgt via de eerste lijn. Deze eerste lijn bestaat uit het eerste aanspreekpunt en daaronder kunt u verstaan: de huisarts, apotheek, tandarts of verloskundige. Deze belt u tenslotte zelf om een afspraak te maken, u heeft er geen doorverwijzing voor nodig. Een voordeel van eerstelijnszorg is dat mensen hierdoor niet te snel naar duurdere, complexere vormen van zorg zoeken waar ze dat nog niet nodig hebben. De zorgverleners uit de eerste lijn kunnen veel van de problemen namelijk al oplossen en kan dat niet, dan krijgt de patiënt een doorverwijzing naar een specialist.

Tweedelijnszorg

De term tweedelijnszorg is voor een groot deel al duidelijk: voor zorg uit de tweede lijn heeft u een doorverwijzing van een eerstelijns zorgverlener nodig. Een voorbeeld hiervan: u belt de huisarts omdat u buikpijn heeft en deze stuurt u na zijn onderzoek door naar het ziekenhuis voor een scan omdat hij het gevoel heeft dat er iets meer aan de hand is. Meestal bestaat de tweedelijnszorg dan ook uit zorg in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

Door middel van de geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) wordt de communicatie tussen de eerste- en tweedelijns zorgverleners beter en werkt men samen voor een gemeenschappelijk doel.  Dit draagt uiteindelijk bij een kwalitatieve verbetering en meer efficiëntie in de zorg.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *