Euthanasie

Wat is euthanasie? Bij euthanasie dient een arts dodelijke middelen aan een patiënt toe om een einde te maken aan zijn of haar leven. De patiënt moet hiervoor voldoen aan een aantal eisen, gezien niet iedereen zomaar euthanasie mag (laten) plegen. Euthanasie staat ook wel bekend als hulp bij zelfdoding, maar er zit een verschil tussen deze twee termen. Bij hulp bij zelfdoding is het namelijk zo dat de patiënt zelf de dodelijke middelen tot zich neemt, bij euthanasie is het officieel de arts die de handeling uitvoert. Zowel euthanasie als hulp bij zelfdoding vallen onder de wet voor euthanasie.

Wanneer euthanasie?

Om vrijwillige euthanasie te mogen plegen is een schriftelijke euthanasieverklaring nodig, waarin de patiënt uitlegt waarom zijn of haar lijden ondraaglijk is en dat euthanasie daarvoor de meest humane oplossing is. Dit is bij voorkeur een persoonlijke euthanasieverklaring. In het uiterste geval, wanneer een patiënt niet langer in staat is om zich op papier te kunnen uiten, is het mogelijk om de schriftelijke verklaring te vervangen door een mondelinge verklaring of een ondertekende standaard verklaring.

Vrijwillige euthanasie wordt niet gezien als een plicht van de arts en daarmee ook niet als recht van de patiënt. Er zijn ook zes zorgvuldigheidseisen waar een situatie aan moet voldoen voordat hulp bij zelfdoding of euthanasie wordt gezien als legaal voor de wet:

 • De arts moet de patiënt geïnformeerd hebben over zijn/haar situatie en vooruitzichten

 • De arts is samen met de patiënt tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing passend is voor de situatie

 • Er is tenminste één onafhankelijke andere arts geraadpleegd die niet alleen de patiënt heeft aanschouwd, maar ook een schriftelijk oordeel heeft gegeven over de situatie.

 • De arts is ervan overtuigd dat het verzoek om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was

 • Er is sprake van uitzichtloos lijden van de patiënt

 • De arts heeft de euthanasie of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd

Zorg in de laatste levensfase

Wanneer de situatie uitzichtloos lijkt en er behoefte is aan ondersteuning of permanente zorg, dan kan Zuster Jansen een oplossing bieden in deze laatste levensfase. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in terminale thuiszorg en begrijpen dat dit voor zowel de patiënt als de naasten een moeilijke periode is. Wanneer u contact met ons opneemt zullen wij met u een traject samenstellen om u en uw naasten in deze zware periode ondersteunen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *