Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg? We spreken van palliatieve zorg als er geen kans meer is op genezing. De zorg is dan specifiek gericht op verlichting en verzachting. Onder Palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is om een ongeneeslijk zieke patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze zorg kan weken, maanden en zelfs jaren aan u worden gegeven. Deze zorg is zowel in het ziekenhuis verkrijgen, als bij u thuis. De zorg geldt voor uzelf, maar ook voor uw familie en naasten.

Totale zorg

Palliatieve zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd. Dit komt omdat de patiënt totaal wordt verzorgd. Er is aandacht voor de lichamelijke klachten van een patiënt, maar ook voor de psychische en/of sociale problemen die bij de patiënt kunnen voordoen. Oftewel: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Comfort staat hierbij in hoog vaandel. Het moet de patiënt zo aangenaam als mogelijk worden gemaakt. Zorgverleners zullen er alles aan doen om dit te bereiken. Palliatieve zorg kan zorgen voor een waardig levenseinde.

Stervensbegeleiding

Een vorm van palliatieve zorg is stervensbegeleiding. We spreken van stervensbegeleiding als het echt om de laatste fase van het leven gaat. Dit betreft ongeveer de laatste drie maanden. Hierbij is de zorg gericht op het komend sterven. In de laatste levensfase is vaak ondersteuning nodig. Daarnaast willen veel mensen graag deze periode thuis doorbrengen. Stervensbegeleiding thuis is daarvoor een goede oplossing. Zuster Jansen helpt. Zij biedt een speciale vorm van thuiszorg aan die ervoor zorgt dat u of uw naaste met begeleiding thuis kan sterven. Dit kan ook in de vorm van terminale 24-uurs zorg. Op deze manier krijgt u altijd de juiste zorg die u in dit intensieve proces nodig heeft.

PTZ-indicatie

Wanneer een patiënt 24-uurs terminale zorg nodig heeft, kan hij of zij in aanmerking komen voor een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ indicatie). Het CIZ kan een PTZ indicatie afgeven als een patiënt naar verwachting minder dan drie maanden zal leven. Echter is deze indicatie geldig tot aan de datum van het overlijden. Er zijn twee soorten indicaties, een vooral op verzorging gericht, de ander vooral gericht op verpleging. Er zijn verschillende klasses, afhankelijk van het aantal benodigde uur zorg. Wanneer iemand geheel verzorgd/verpleegd dient te worden en niet meer alleen kan zijn dient er op de PTZ-indicatie additionele zorg aangevraagd te worden. Lees hier meer informatie over de PTZ-indicatie.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *