Zorgindicatie

Als u blijvende intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om deze zorg aan te vragen en te ontvangen heeft u een indicatie nodig. De Wlz is meestal bedoeld voor zorg in het verpleeghuis of voor verblijf in een instelling, maar kan ook voor thuis aangevraagd worden. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor zorg uit het Wlz, dient u 24-uurs zorg met toezicht nodig te hebben vanwege een aandoening of ziekte.

Zorgindicatie zelf aanvragen

U kunt zelf een aanvraag indienen voor een zorgindicatie via de computer of de post. Hiervoor moet u een aantal vragen beantwoorden over uw situatie en gezondheid. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft hiervoor een aantal documenten nodig bijvoorbeeld de diagnose van uw huisarts. Heeft u extra advies nodig? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u dit geven. Dit is gratis advies waar de gemeente u bij kan helpen.

Zorgindicatie aanvragen via wijkverpleegkundige en huisarts

Een zorgindicatie is aan te vragen bij uw wijkverpleegkundige of huisarts wanneer het thuis niet meer goed gaat. U kunt uw wijkverpleegkundige of huisarts machtigen voor de opname in een verpleeghuis. U hoeft zelf deze aanvraag alleen te ondertekenen. Wanneer alle gegevens verstuurd zijn naar het CIZ, krijgt u direct een besluit. In sommige gevallen komt er iemand bij u langs om over uw situatie te praten.

Indicatiebesluit

Het CIZ stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft en welke soorten zorg dit zijn. Dit wordt allemaal uitgelegd in het zogeheten indicatiebesluit. De zorgindicatie heeft u nodig voordat u naar een verpleeghuis gaat voor langdurige zorg. Wanneer u een particulier verpleeghuis zoekt, heeft u deze indicatie niet nodig.

Indicatieaanvraag

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u binnen zes weken een brief met daarin een plan over de zorg die u nodig heeft. Ook staat hierin waarom u deze zorg nodig heeft en vanaf welk moment u hierop recht heeft. Deze documenten worden ook wel het zorgprofiel genoemd. Wanneer de zorgindicatie is afgegeven wordt deze verstuurd naar het zorgkantoor bij u in de buurt. De Wlz-zorg wordt door het zorgkantoor geregeld. Zij regelen samen met u, na ontvangst van het dossier, de passende zorg die bij uw situatie aansluit. De indicatie is voor onbepaalde tijd.

Geen indicatie

Wanneer u niet in aanmerking bent gekomen voor een indicatie, kunt u advies krijgen over andere zorgmogelijkheden. De gemeente kan u vaak helpen bij het regelen van zorg en voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In sommige gevallen kan uw zorg vergoed worden door uw verzekeraar.

24-uurs thuiszorg

Wanneer u liever thuis wilt blijven wonen, kunt u ook kiezen voor 24-uurs zorg. Wanneer het verantwoord en doelmatig is, dan kunt u Wlz-zorg thuis ontvangen. Het zorgkantoor bepaalt of dit haalbaar is. 24-uurs zorg betekent niet dat er 24 uur per dag een verpleegkundige bij u thuis aanwezig is. Het betekent dat wanneer er zich problemen voordoen, de verpleegkundige snel bij u thuis is.

De kosten

De zorg die u nodig heeft volgens de indicatie zal maandelijks betaald worden aan de hand van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door middel van uw inkomen en uw eigen vermogen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *