Wijkverpleging

Wanneer u thuis zorg en ondersteuning nodig heeft, in de vorm van verzorging of verpleging, doet u een beroep op wijkverpleging. Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis om u daar te verzorgen, zodat u ondanks ingrijpende omstandigheden toch gewoon thuis kunt blijven wonen. De overheid ziet dat thuis wonen steeds belangrijker wordt in onze maatschappij, en met het oog op de vergrijzing wordt er tegenwoordig alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. Wijkverpleging wordt tegenwoordig geregeld via de Zorgverzekeringswet.

Wijkverpleging vanuit Zorgverzekeringswet

De laatste jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest binnen de zorgsector, waardoor gemeenten en zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheid hebben gekregen als het gaat om het bieden van de juiste (hoeveelheid) zorg. Zou u graag een wijkverpleegster willen vinden die u regelmatig bijstaat? Dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. U komt dan in contact met de wijkverpleegkundige die gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegster beoordeelt dan uw situatie en bepaalt bij welke zorg u het meest gebaat bent. Kort gezegd: u krijgt een indicatie voor de juiste zorg. Kiest u liever voor een thuiszorgorganisatie die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u ook een Pgb (Persoonsgebonden budget) aanvragen waarmee u zelf uw zorg inkoopt.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Een wijkverpleegkundige heeft verschillende taken. Niet alleen is hij of zij er natuurlijk om u te helpen met de (eventuele) lichamelijke verzorging, medicijnen toedienen en wondverzorging, ook is het de taak van de wijkverpleegkundige om de zelfredzaamheid optimaal te stimuleren. Welke dingen kunt u zelf, hoe kunt u bepaalde handelingen aanpassen zodat u ze zelf kunt uitvoeren? De wijkverpleegkundige helpt u onder andere met dit soort vraagstukken.

Daarnaast is het van belang dat de wijkverpleegkundige ook diagnoses kan stellen en zorgplannen formuleert en uitvoert. Ook administratieve taken en het onderhouden van contacten met artsen en verpleegkundigen behoort tot het takenpakket van de wijkverpleegkundige.

Liever particuliere thuiszorg?

Wanneer u geen gebruik wil maken van wijkverpleging, of wanneer u graag méér zorg zou willen ontvangen, kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Zuster Jansen biedt verschillende vormen van deze zorg, zodat we iedereen met een zorgvraag passend kunnen helpen. Er is bijvoorbeeld 24-uurs zorg voor u beschikbaar, maar u kunt ook een beroep doen op nachtzorg, zorgbij de ziekte van Alzheimer en diverse andere mogelijkheden. Particuliere thuiszorg is hulp die u zelf betaalt. Wel kunt u met een Persoonsgebonden budget zelf (een gedeelte van) de zorg inkopen die u op het oog heeft. Een Persoonsgebonden budget is een prettige oplossing voor mensen die graag zelf willen bepalen met welke zorgaanbieder zij in zee gaan, en hoe de zorg vervolgens ingevuld zal worden. Voor vragen over de ondersteuning van Zuster Jansen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *