Ziekenhuis

De term ziekenhuis is afkomstig van het vroegere gasthuis, waar vroeger vreemdelingen en pelgrims konden verblijven. Later veranderde het karakter van deze instellingen en werd er ook ruimte geboden aan zieke mensen. Ook de naam veranderde mee: nu werd het een ziekenhuis. Tegenwoordig is een ziekenhuis is een zorginstelling waar professionele zorg wordt verleend door deskundige zorgverleners.

Ziekenhuispersoneel

In het ziekenhuis kunt u terecht bij artsen, verpleegkundigen en medisch specialisten. Het ziekenhuispersoneel bestaat echter niet alleen uit zorgverleners, maar ook uit mensen die het ziekenhuis steriel houden en het keukenpersoneel dat de maaltijden voor de patiënt  klaarmaakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een omgeving waarin kwaliteit, veiligheid en gezondheid centraal staat.

Doorverwijzing ziekenhuis

U kunt terecht in het ziekenhuis wanneer u een doorverwijzing heeft ontvangen van een verwijzer. Deze doorverwijzing heeft u ook nodig om de kosten (grotendeels) te laten vergoeden. Zonder geldige verwijzing worden de kosten niet vergoed vanuit de basisverzekering die u verplicht bent om te betalen. Een voorbeeld van een doorverwijzing is een huisarts die u doorstuurt naar een longarts in het ziekenhuis, wanneer u te maken heeft met benauwdheidsklachten. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de specialist in het ziekenhuis.

Ziekenhuis afdelingen

In een ziekenhuis vindt u vaak verschillende afdelingen en specialisten. Deze kunnen zich allemaal in hetzelfde gebouw bevinden, maar de afdelingen kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. Ieder ziekenhuis beschikt in ieder geval over een spoedeisende hulpafdeling, waar patiënten met spoed kunnen worden geholpen. Ook zijn Cardiologie, Dermatologie, Gynaecologie, Intensive care, Keel- neus en oorheelkunde, Neurologie en Verloskunde voorbeelden van afdelingen die zich vaak standaard in een ziekenhuis bevinden.

Het verschil tussen een ziekenhuis en een kliniek

Een kliniek is een verwante benaming voor een ziekenhuis. Toch is er een groot verschil tussen beiden: in een kliniek wordt vaak specialistische zorg verleend. Waar u in een ziekenhuis terecht kunt op verschillende afdelingen is een kliniek volledig gespecialiseerd in het verlenen van één of enkele typen gezondheidszorg. Bij zowel een ‘gewone’ kliniek als bij een privékliniek gaat het om een particuliere zorginstelling, in tegenstelling tot een ziekenhuis. Dit betekent echter niet dat u alle zorgkosten moet betalen met eigen middelen. Vaak wordt de zorg die u ontvangt in een kliniek als noodzakelijk gezien waardoor het wordt vergoed door uw zorgverzekering. Een ander groot voordeel is dat u te maken heeft met kortere wachtlijsten dan die van het ziekenhuis.

Niet iedere woonplaats heeft een ziekenhuis, maar vaak is er in uw buurt wel een ziekenhuis waar u terechtkunt. Ook het werkgebied van Zuster Jansen kan u helpen. Voer uw woonplaats in en u vindt onder andere het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *