Palliatief verpleegkundige

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is om patiënten met een levensbedreigende ziekte, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve verpleegkundigen zorgen ervoor dat u op uw vertrouwde plek kunt blijven wonen. Om thuis te blijven wonen zijn onder andere de volgende professionals nodig: de wijkverpleegkundige en de huisarts.

De wijkverpleegkundige

Als u vragen heeft over wonen, veiligheid en gezondheid, dan kunt u hiermee terecht bij de wijkverpleegkundige. Deze persoon valt ook onder een palliatief verpleegkundige, regelt de indicatie voor de palliatieve zorg en weet welke andere zorg nog meer mogelijk is. Alle extra hulp of ondersteuning die u nodig heeft komt uit een financieel potje. Zo worden kosten als huishoudelijk hulp vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een groot gedeelte van palliatieve zorg wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald en wordt aangevraagd door de wijkverpleegkundige bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Palliatieve terminale zorg (PTZ) kan ook vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Hierbij moet de wijkverpleegkundige een vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekering.

De huisarts

Uw huisarts valt net als de wijkverpleegkundige onder de palliatief verpleegkundige en speelt een grote rol in de juiste medische zorg. U vertelt waar u behoefte aan heeft, wat u voelt en wat u liever niet wilt. Uw huisarts zal hier rekening mee houden en kan langskomen wanneer u dit wilt en zo vaak als dat u zelf wilt. Deze persoon kan gesprekken met u aangaan over uw angsten en kan eventueel extra hulp aanbieden waar nodig.

Specialistische verpleegkundige

Veel thuiszorgorganisaties hebben een team van gespecialiseerde verpleegkundige, waaronder een palliatief verpleegkundige. Deze teams werken samen om u de juiste informatie te kunnen geven over de medicatie, lichamelijke klachten en de mogelijkheden voor thuis. Palliatief verpleegkundigen werken vaak samen met gespecialiseerde verpleegkundigen voor bepaalde aandoeningen en ziekten. Samen ondersteunen zij specifieke groepen met bijvoorbeeld dementie, kanker, longaandoeningen en hartfalen. Dit team gespecialiseerde verpleegkundigen is in dienst van de thuiszorginstelling. De zorg hiervan wordt vergoed door de zorgverzekering.

24-uurs zorg of nachtzorg

Zodra uw arts heeft vastgesteld dat u nog maar drie maanden of minder te leven heeft, kunt u 24-uurs zorg of nachtdienst aanvragen. Bij 24-uurs zorg krijgt u zowel overdag als ’s nachts verschillende verzorgers en verpleegkundigen bij u thuis. Deze zorg wordt vergoed uit de basisverzekering.

Bij nachtzorg krijgt u acht aaneengesloten uren zorg van een verzorgende of verpleegkundige. Dit is van 23.00 uur tot 07.00 uur. De zorg kan ook op afspraak zijn zoals: het verzorgen en verschonen van wonden, hulp bij het eten en drinken en het toedienen van medicatie.

Vrijwilligers

Veel mensen vinden het fijn om in hun laatste jaren of misschien wel maanden hun gedachtes te delen met anderen. Er zijn daarom vrijwillige palliatief verpleegkundigen bij terminale zorg die speciaal opgeleid zijn, om een luisterend oor te bieden voor hen die er baat bij hebben. Daarnaast bieden ze ondersteuning door u bijvoorbeeld de krant voor te lezen, gewoon bij u te zitten als gezelschap of een wandeling met u te maken. Vrijwilligers betekenen ook veel voor uw familieleden. Zo kunnen de familieleden af en toe uitrusten, wetende dat er iemand op hun dierbare let.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *