Wmo-vervoerspas

Bent u niet meer in staat om met het openbaar vervoer te reizen door een handicap of psychische problemen? Wanneer dit het geval is kunt u aanvullend openbaar vervoer aanvragen bij uw gemeente aan het Wmo-loket. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de Wmo-vervoerspas.

Zorgindicatie

Wanneer u 75 jaar of ouder bent, kunt u in de meeste gemeenten zonder een zorgindicatie een Wmo-vervoerspas aanvragen. Als u jonger bent dan 75 jaar heeft u een zorgindicatie nodig om in aanmerking te komen. Tijdens een keukentafelgesprek met de Wmo-consulent wordt er bepaald of u in aanmerking komt. Tijdens dit gesprek wordt uw huidige situatie besproken en wordt er gekeken naar de hulp die u nodig heeft om zelfstandig mee te kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat hierbij om voorzieningen in en rond het huis. Bij dit gesprek is vaak uw verzorger aanwezig met uw mantelzorger of een familielid.

Wmo-vervoerspas

Met de Wmo-vervoerspas maakt u gebruik van het collectieve Wmo-vervoer. U doet dit in uw eigen gemeente. Hierbij moet u rekening houden met de verschillende regels per gemeente. Informeer daarom vooraf hoe dit in zijn werk gaat bij uw gemeente. De vervoerspas zelf is gratis, maar u betaalt wel de kosten voor de reis die u maakt met het aanvullende openbaar vervoer. Voor elke rit betaalt u een opstaptarief en daarna betaalt u een bedrag per kilometer. De bedragen verschillen per gemeente. De vervoerspas is alleen te gebruiken bij lokaal vervoer. In de meeste gemeenten wordt een grens van 15 tot 25 kilometer gehanteerd of vijf zones.

Collectief vervoer

Wanneer u met andere passagiers een busje, taxi of belbus moet delen, wordt dit collectief vervoer genoemd. Dit wordt aangeboden binnen een bepaalde regio. Wilt u buiten deze regio reizen om uw familie te bezoeken, of bijvoorbeeld een theatervoorstelling te bekijken? Dan wordt het vervoer geregeld door Valys. Zij vervoeren u naar de eindbestemming die niet te overbruggen is door lokale of regionale vervoer-systemen. Voor de Valys kunt u een speciale pas aanvragen die u alleen hiervoor kunt gebruiken.

Wmo-vervoerspas aanvragen

Bij uw gemeente kunt u de vervoerspas aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgevoerd (Wmo). Bij iedere gemeente wordt dit op een andere manier geregeld. Wanneer u een Wmo-vervoerspas wilt aanvragen, moet u eerst een gesprek aanvragen met een Wmo-consulent bij uw gemeente. U kunt bij dit gesprek uw mantelzorger of familielid meenemen. Het is handig als deze persoon goed op de hoogte is van uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt er gelijk beoordeeld of u in aanmerking komt voor de Wmo-vervoerspas. Wanneer de consulent het ermee eens is dat u een vervoerspas nodig heeft om u zelfstandig in de maatschappij te kunnen redden, krijgt u een zorgindicatie toegewezen. U kunt de pas dan officieel aanvragen en deze zal binnen vijf dagen in de brievenbus verschijnen.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt om een eigen bijdrage als het gaat om vervoersvoorzieningen via het Wmo. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van uw inkomen en vermogen. Via het CAK kunt u zelf uitrekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *