Farmatec

Farmatec is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Farmatec zet zich in voor de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten. Wat betekent dit? Naast het feit dat Farmatec de vergoedingslimieten en maximumprijzen van geneesmiddelen vaststelt, is Farmatec ook verantwoordelijk voor het verlenen van de juiste vergunning en opiumontheffingen.

Wat levert deze informatie op?

Het werk dat door Farmatec gedaan wordt, is op vele gebieden belangrijk. Het CIBG is steeds beter op de hoogte van de prijzen en vergoedingslimieten van geneesmiddelen. Dit geldt niet alleen voor de medicijnen in Nederland, maar ook voor andere Europese landen. Ook wordt veel kennis opgedaan over farmaceutische bedrijven en de producten die zij op de markt brengen. Deze informatie kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer ketenpartners in de zorg met elkaar overleggen, of wanneer er relevante kwesties spelen in de Tweede Kamer.

Overzicht: wat doet Farmatec?

Farmatec is onder andere verantwoordelijk voor het behandelen van aanvragen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Vergunningen op grond van de Geneesmiddelenwet
 • Opiumontheffingen op grond van de Opiumwet
 • Apotheekvergunningen (van de huisarts) op grond van de Geneesmiddelenwet
 • Vergunningen en aanwijzingen op grond van de Wet inzake bloedvoorziening
 • Vergunningen en erkenningen op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 • Ontheffingen op grond van de Wet op de medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen klasse I of IVD’s (in-vitro diagnostica) kunnen worden aangemeld bij Farmatec. IVD’s zijn in het kort gezegd de middelen waarmee monsters uit het menselijk lichaam (bijvoorbeeld urine of bloed) buiten het lichaam worden onderzocht. Ook kunnen fabrikanten van medische hulpmiddelen of IVD’s zichzelf aanmelden bij Farmatec. Farmatec verzorgt voor deze hulpmiddelen ook exportverklaringen en dergelijke.

Wilt u meer weten over Farmatec, kijk dan op de speciale website van het CIBG voor meer informatie.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *