Psychogeriatrie

Eén op de vijf mensen krijgt op latere leeftijd last van dementie. Dit komt voor in verschillende vormen en gradaties. Psychogeriatrische zorg is gericht op het verzorgen van de ouderen die lijden aan dementie en Alzheimer. Door intensieve 24-uurs zorg en privéverpleging worden de familieleden en andere mantelzorgers zoveel mogelijk ontlast. Door deze ondersteuning is een definitieve opname in een verpleeghuis uit te stellen en in een aantal gevallen zelfs te voorkomen.

Psycho geriatrie voor dementie en Alzheimer

Dementie is een hersenaandoening die tot gevolg heeft dat het geestelijk functioneren van een persoon achteruit gaat. Hierbij is vergeetachtigheid vaak het eerste symptoom. Er zijn een aantal vormen van dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende en tevens de meest ingrijpende is. Van de mensen die aan dementie lijden, heeft namelijk 60 tot 70 procent Alzheimer. Bij Alzheimer gaan bepaalde niet-aangeboren functies van het verstand voorgoed verloren, terwijl het bewustzijn vaak wel intact blijft. Dit kan in latere stadia bijvoorbeeld ook gepaard gaan met onrust, karakterveranderingen en stemmingswisselingen.

De overige vormen van dementie kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een storing in de bloedvoorziening in de hersenen (vasculaire dementie), de ziekte van Parkinson of het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol.

Psychogeriatrie en Zuster Jansen

Zuster Jansen begrijpt hoe lastig het kan zijn om zorg te dragen voor een familielid of naaste met dementie of Alzheimer. Met de thuiszorg of thuisverpleging door Zuster Jansen kunt u dan ook rekenen op intensieve 24-uurs zorg en privéverpleging. Dat kan eventueel ook vanaf 4 dagen per week. De zorgcoördinator van Zuster Jansen adviseert u graag over verpleging bij de ziekte van Alzheimer. Samen met u wordt dan een formele zorgovereenkomst opgemaakt en er wordt een professioneel zorgteam ingezet. De zorgverleners van Zuster Jansen zijn in heel Nederland werkzaam. Wilt u verder lezen? Ook in het ZorgKompas van Zuster Jansen vindt u meer informatie over dementie en Alzheimer.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *