Dagopvang ouderen

Dagopvang kan een oplossing zijn voor ouderen die een lichte zorgvraag hebben, maar die verder wel zelfstandig leven. De dagopvang is meestal van maandag tot en met vrijdag mogelijk. Er kunnen sociale contacten worden opgedaan om eenzaamheid tegen te gaan. Ook kan tijdens de dagopvang zorg worden aangeboden die de cliënt nodig heeft.

Soorten dagopvang

Er zijn verschillende vormen van dagopvang voor ouderen. Zo is er dagopvang, wat ook wel dagbesteding, groepsopvang, dagzorg, substitutieproject, huiskamerproject of huiskamergroep wordt genoemd. Dagbehandeling, ook wel dagverzorging, is een zwaardere vorm van zorg, omdat dit in het verpleeghuis plaatsvindt. Tijdens de dagopvang is er een activiteitenprogramma, zoals samen koffie drinken, spelletjes spelen of boodschappen doen. De ouderen kunnen in grotere groepen dingen ondernemen, maar ook zelfstandig of in kleinere groepjes.

Voor wie is de dagbesteding ouderen?

Dagopvang is bedoeld voor ouderen met een lichte zorgvraag. Dit kan op fysiek of psychisch vlak zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

– Gevoel van eenzaamheid;
– Lichamelijke klachten, maar wel dingen willen blijven ondernemen;
– Angstig zijn;
– Depressief of somber zijn;
– Behoefte aan daginvulling zonder belasten van partner of familie.

De dagbesteding zorgt ervoor dat de ouderen de juiste zorg ontvangen en daardoor meer van hun leven kunnen genieten. Dagopvang kan tevens een tijdelijke oplossing zijn bij het wachten op een plek in een verzorgingshuis.

Dagopvang voor ouderen regelen

Wilt u of een naaste deelnemen aan de ouderen dagopvang? Dan kunt u het beste contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente, met de Stichting Welzijn Ouderen of met de aanbieder van de dagopvang zelf. Op die manier kunt u uw eigen situatie bespreken. Voor dagopvang is geen indicatie op basis van de Wlz vereist, maar soms geldt er wel een eigen bijdrage. Voor intensievere vormen van dagverzorging is er wel een Wlz-indicatie nodig. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *