Extramurale zorg

Binnen de zorg kan het zijn dat u bepaalde termen vaker hoort terugkomen. Ze hebben dan meestal te maken met de soort zorg die verleend wordt, de manier waarop dat gebeurt of de locatie waar u deze zorg ontvangt. Zo ook de term ‘extramurale zorg’. Net als intramurale, semimurale of transmurale zorg slaan deze begrippen op de locatie waarop u zorg ontvangt. Extramurale zorg betekent dat mensen met een zorgvraag hun zorg thuis ontvangen. Hoe dat zit, welke zorg u kunt ontvangen in uw eigen woning en hoe u dit aanvraagt, leggen we graag verder uit op deze pagina. 

Snel naar…:

Wat is extramurale zorg?

Extramurale zorg betekent in het Latijn ‘buiten de muren’.  In dit geval wordt gesproken over de muren van een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Cliënten die deze zorg ontvangen, kunnen dus gewoon thuis blijven wonen. Verblijf in een zorginstelling (intramurale zorg) kan op deze manier worden uitgesteld of zelfs helemaal worden voorkomen. Extramurale zorg, ook wel thuiszorg, kan op verschillende manieren worden verleend. Zo kunt u een beroep doen op intensieve verzorging en verpleging, maar kan het ook gaan om hulp bij de persoonlijke verzorging, of begeleiding bij dagelijkse handelingen en activiteiten. Extramurale zorg kan 24 uur per dag worden ingezet als dat nodig is.

ouderen met familie thuis

U kunt een beroep doen op extramurale zorg als u door bijvoorbeeld ziekte of een handicap niet langer zelfstandig kunt functioneren. Ook als u tijdelijk extra ondersteuning wilt, bijvoorbeeld tijdens een revalidatie, kunt u gewoon thuis de benodigde zorg ontvangen. Merkt u dat het dagelijks leven zwaarder wordt door uw omstandigheden, dan is het eveneens een mogelijkheid om aan aanleunwoning te betrekken. Deze woning is beter aangepast op de behoeften van ouderen, bovendien kunt u vanuit deze woning ook de juiste thuiszorg regelen. Verderop in dit artikel vertellen we u meer over de voordelen van een aanleunwoning.

Waarom thuis blijven wonen zo belangrijk kan zijn

Thuis blijven wonen is voor veel mensen heel belangrijk. Niet alleen is het in sommige omstandigheden gezond om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te verblijven (denk aan mensen die lijden aan Alzheimer, zij voelen dan meer rust en worden minder geprikkeld), het is doorgaans ook de plaats waar u zich letterlijk het meest thuis voelt. Voor de meeste mensen betekent thuis wonen gelukkiger zijn, en een vertrouwd en veilig gevoel hebben. Onbewust wordt ook uw zelfstandigheid gestimuleerd als u in uw eigen omgeving bent. Verder heeft thuis wonen nog een aantal andere voordelen:

 • U hoeft geen afscheid te nemen van contacten in de buurt, en de bestaande contacten zijn beter te onderhouden
 • U bepaalt zelf wat er met uw huis gebeurt, denk aan eventuele aanpassingen etc.
 • Als oudere met eigen woning zijn de woonlasten vaak laag (bijvoorbeeld door een afgeloste hypotheek)

Wanneer kiest u voor extramurale zorg?

De belangrijkste reden om te kiezen voor extramurale zorg is doorgaans dat mensen hun eigen omgeving het liefst niet willen verlaten. Extramurale zorg door professionele zorgverleners is in zo’n geval eigenlijk de perfecte oplossing. U kunt voor deze zorg kiezen als u bijvoorbeeld te maken heeft met:

 • Een chronische en/of progressieve ziekte waarbij u intensieve zorg nodig heeft
 • Een (lichamelijke) handicap die tot gevolg heeft dat u niet meer zo zelfstandig bent
 • Een herstelperiode na een ongeluk of ingrijpende operatie
 • Ouderdomskwalen die u steeds meer belemmeren in het dagelijks leven

De mogelijkheden van particuliere thuiszorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen in uw eigen woning, kunt u eigenlijk twee kanten op: u kunt een beroep doen op de gewone regionale thuiszorg, bijvoorbeeld via uw zorgverzekeraar of uw gemeente, maar u kunt ook kiezen voor particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg regelt u niet via de gemeente of een andere instantie, maar bij de zorgaanbieder zelf. Stel, u besluit zorg af te nemen bij particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. Het enige wat u dan hoeft te doen, is contact opnemen met Zuster Jansen en bespreken welke zorg u wilt ontvangen. U heeft hiervoor geen indicatie nodig van het CIZ, ook mensen zonder indicatie zijn van harte welkom. Het is wel zo dat u met een Wlz-indicatie waarschijnlijk recht heeft op een pgb (persoonsgebonden budget), waarmee u een gedeelte van de particuliere thuiszorg al zou kunnen bekostigen.

oudere dame met verzorger

Particuliere thuiszorg als extramurale zorg houdt eigenlijk in dat u alle mogelijke vormen van zorg kunt ontvangen. Wij leggen de vormen in het kort even uit:

24-uurs zorg: hierbij ontvangt u dag en nacht de verzorging en verpleging die u nodig heeft, maar ook begeleiding bij activiteiten en hulp bij persoonlijke verzorging en de dagelijkse handelingen. U bent 24 uur per dag in goede, professionele handen en ook uw naasten worden ondersteund.

12-uurs zorg: 12-uurs zorg kan uitstekend overdag of ‘s nachts worden ingezet als u bijvoorbeeld ook al hulp ontvangt van een mantelzorger of reguliere thuiszorgmedewerker. U ontvangt ondersteuning zoals u dat wenst, voor een korte of langere periode.

Nachtzorg: bij Zuster Jansen maken we onderscheid tussen slaap- en waakdiensten. Slaapdiensten worden doorgaans ingezet wanneer er sprake is van weinig zorgmomenten in de nacht. Er is dan altijd iemand bij u, zodat u met een gerust hart kan gaan slapen. Zijn er juist wel meerdere zorgmomenten in de nacht, waarbij de zorgverlener altijd alert moet zijn? Dan kunnen waakdiensten worden ingezet.

Zorg bij de ziekte van Alzheimer: particuliere thuiszorg kan ook inhouden dat u zorg en begeleiding ontvangt bij dementie of de ziekte van Alzheimer. Ervaren zorgverleners zorgen dat het u aan niets ontbreekt, en gunnen uw eventuele mantelzorger de ruimte en rust die hij/zij nodig heeft.

Palliatieve/terminale thuiszorg: thuis sterven is zwaar, maar kan met de juiste ondersteuning zeker iets heel moois zijn. In alle rust afscheid nemen van uw familie kan gewoon in uw eigen woning, omringd door uw herinneringen en aandenkens. Professionele zorgverleners staan graag voor u en uw naasten klaar in deze emotionele periode van uw leven.

Extramurale ouderenzorg

Extramurale ouderenzorg is ervoor bedoeld om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn (en wonen), door de zorg die ze nodig hebben thuis aan te bieden. Dit is iets wat ook steeds meer wordt gestimuleerd door de overheid. De gemeente speelt hier bijvoorbeeld een steeds grotere rol in, door advies, informatie en desgewenst ondersteuning te bieden. Bij de gemeente kan men bijvoorbeeld terecht voor dagbesteding of hulp in huis. Voor ouderen is het belangrijk dat zij niet alleen zorg ontvangen waar zij dat willen, maar dat er ook gekeken wordt naar wat voor effect dat vervolgens heeft. Thuis zorg ontvangen zou voor sommige ouderen kunnen betekenen dat zij wat meer risico lopen om in een isolement te geraken, of dat zij minder sociale contacten kunnen onthouden. Oplossingen die vanuit de gemeente worden geboden, zouden hier een balans in kunnen creëren. Voor ouderen is het belangrijk dat zij mensen kunnen blijven ontmoeten en aan maatschappelijke activiteiten kunnen blijven deelnemen. Extramurale ouderenzorg heeft daarom niet alleen betrekking op de lichamelijke gezondheid, maar bijvoorbeeld ook op hoe iemand voor zichzelf zorgt en de sociale behoeftes die iemand heeft.

Voor veel ouderen is een aanleunwoning een prettige oplossing: een aangepaste woning in de buurt van een verzorgingshuis, zodat de zelfstandigheid wordt bevorderd terwijl professionele zorg altijd nabij is.

oudere vrouw die hulp krijgt

Het voordeel van een aanleunwoning

Een aanleunwoning is een (vaak) aangepaste huurwoning voor ouderen, waar zij zelfstandig in kunnen wonen. Deze woning bevindt zich meestal op het terrein van (of op een andere manier dichtbij) een verzorgingshuis of verpleeghuis. Er geldt een minimale leeftijd van meestal 55+ of 65+, en u moet nog redelijk zelfstandig zijn om hier te kunnen wonen. Het prettigste aan een aanleunwoning is dat u zo zelfstandig mogelijk woont, terwijl u wel gebruik kunt maken van de voorzieningen die het verzorgings- of verpleeghuis biedt. Zo kunt u bijvoorbeeld boodschappen en/of maaltijden bij u laten bezorgen, naar de kapper gaan of de recreatieruimte gebruiken om sociale contacten op te doen. Een alarm in huis zorgt ervoor dat u in geval van nood direct hulp ontvangt.

Net als voor een andere huurwoning betaalt u huur en servicekosten als u in een aanleunwoning woont. Afhankelijk van uw inkomen kunt u hiervoor nog huurtoeslag krijgen. In een aanleunwoning kunt u zoals genoemd ook een beroep doen op extramurale zorg, zoals particuliere thuiszorg van Zuster Jansen. U ervaart dan alle gemakken van een aanleunwoning waarin u zelfstandig verblijft, maar krijgt ook zorg waar u zelf te allen tijde de controle over heeft.

Minder zware taak voor mantelzorgers

Door extramurale zorg in te schakelen, kunt u uw eventuele mantelzorger meer rust en ruimte geven. Mantelzorgers lopen vaak het risico overbelast te raken, zeker als er niemand is om de zorg tijdelijk aan over te dragen, en als zij er ook nog een baan of gezin naast hebben. Zo is extramurale zorg ook in te zetten als respijtzorg, bijvoorbeeld als uw mantelzorger een paar weken op vakantie gaat of als er vervangende zorg moet komen voor een paar dagen in de week. Als u kiest voor particuliere thuiszorg, heeft u de vrijheid om de ondersteuning volledig in te richten zoals u dat wenst. U ontvangt dan nooit te veel of te weinig zorg, en u kunt de juiste balans creëren tussen de verschillende soorten hulp die u ontvangt.

oudere man in rolstoel

Extramurale zorg aanvragen

Hoe u extramurale zorg aanvraagt, hangt af van uw situatie. Heeft u 24 uur per dag zorg nodig, dan zou u een beroep kunnen doen op de Wet langdurige zorg. Hiervoor vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Op onderstaande afbeelding kunt u zien hoe de aanvraag van Wlz-zorg wordt geregeld.

infographic extramurale zorg wlz

Met een Wlz-indicatie kunt u, zoals in de afbeelding vermeld, ook in aanmerking komen voor een pgb (persoonsgebonden budget). Hiermee kunt u zelf regionale thuiszorg inkopen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit bedrag te gebruiken voor particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg vraagt u dan vervolgens aan bij de zorgaanbieder van uw keuze, waarmee u zelf afspreekt welke zorg u ontvangt en op welke manier die wordt verleend.

Bent u door omstandigheden minder zelfstandig en wilt u graag gebruikmaken van hulpmiddelen, bezorgservices en aanverwante voorzieningen? Dan kunt u via uw gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet biedt extra ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap die toch graag zo zelfstandig mogelijk willen leven.

De kosten van extramurale zorg

Hoeveel extramurale zorg kost en wie dit bedrag betaalt, hangt voornamelijk af van de keuzes die u maakt. Kiest u bijvoorbeeld voor particuliere thuiszorg, dan bent u in principe zelf geheel verantwoordelijk voor de kosten. Wel kunt u, zoals hierboven vermeld, een pgb gebruiken om een deel van de kosten op te vangen. Doet u een beroep op de Wlz, dan wordt de langdurige zorg waar u recht op heeft vergoed. Wel is het zo dat cliënten van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage betalen, die berekend en geadministreerd wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u met een rekenprogramma zien hoeveel uw eigen bijdrage zou zijn als u Wlz-zorg thuis zou willen ontvangen. Let op, dit is slechts een indicatie.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van verschillende criteria, waaronder uw belastbare loon, uw zorgpremie en verschuldigde belasting.

Wanneer u vragen heeft over het regelen van particuliere zorg bij u thuis, neem dan gerust eens contact op met Zuster Jansen. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze en over het regelen van zorg die echt bij u past.

Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *