Verplicht eigen risico

Alle Nederlanders hebben verplicht een basisverzekering voor zorg. De inhoud en de premie worden jaarlijks bepaald door de overheid. Dit is een vaste prijs voor iedereen. Hierbij hoort ook een verplicht eigen risico. Deze bedraagt in 2016 385 euro. Heeft u zorg nodig uit het basispakket, dan betaalt u dus tot 385 euro zelf. Daarna worden de zorgkosten betaald door uw zorgverzekeraar.

Het verplicht eigen risico is uit te breiden met een vrijwillig eigen risico. Hierdoor gaat de maandelijkse premie omlaag, maar betaalt u wel meer zelf als u zorg nodig heeft. Afhankelijk van uw situatie, kan dit voordelig zijn of juist niet.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Voor vrijwel alle zorg uit het basispakket geldt het eigen risico. U betaalt dan dus eerst zelf. Er zijn een aantal uitzonderingen waar u geen eigen risico voor betaalt. Dit gaat om:

 • zorg door de huisarts;
 • kraamzorg en verloskundige zorg;
 • nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek;
 • de griepprik (als u behoort tot een risicogroep);
 • zorg die wordt vergoed door de aanvullende verzekering.

Eigen risico ook bij thuiszorg

Ook in de thuiszorg betaalt u een verplicht eigen risico. Daarnaast is er ook een verplichte eigen bijdrage die u betaalt als u thuiszorg ontvangt.

Oorspronkelijk had het kabinet plannen om het eigen risico te laten afhangen van uw inkomen. Deze plannen zouden vanaf 2015 doorgevoerd worden, maar het bleek achteraf niet haalbaar om de regelgeving op deze manier in te richten.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *