Toekenningsbeschikking

Een toekenningsbeschikking houdt in dat u zelf aanspraak krijgt op financiële middelen en de betaling daarvan. Deze beschikking toont de rechten en plichten die u en de gever van de subsidie hebben. De zorg die u kunt subsidiëren met deze beschikking, wordt uitgebreid in de toekenningsbeschikking beschreven. In de zorg gaat dit om een toekenningsbeschikking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget kunt u zelfstandig (een gedeelte van de) zorg ‘inkopen’.

Toekenningsbeschikking PGB aanvragen

Voor een persoonsgebonden budget vanuit de Wlz vraagt u het budget aan via een CIZ-kantoor of via een zorgkantoor die pgb’s toekennen. Ontvangt u zorg vanuit de Wmo, dan kunt u het pgb aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Gemeentes hanteren echter verschillende regels betreft het pgb, dus wordt het aangeraden om hier informatie over op te vragen bij uw gemeente. Als de aanvraag compleet is en u aan de eisen voldoet, ontvangt u binnen 5 tot 10 werkdagen de toekenningsbeschikking.

Inhoud toekenningsbeschikking zorg

De toekenningsbeschikking omvat meerderde punten die belangrijk zijn voor het gebruik van het persoonsgebonden budget. In de beschikking wordt de hoogte van het bedrag beschreven, wanneer u dit ontvangt en welke rechten en plichten u hierbij heeft. Er wordt verwacht dat u het bedrag dat u ontvangt, volledig besteedt aan de zorg die u nodig heeft. U kunt deze zorg, volgens van tevoren opgestelde richtlijnen, zelf inkopen. U legt verantwoording van de besteding van uw budget af bij het Zorgkantoor.

Het PGB en thuiszorg

U kunt met een pgb voor Wlz-zorg bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding inkopen. Behandelingen in een verzorgings- of verpleeghuis kunt u niet met een pgb inkopen. Dit ontvangt u altijd in de vorm van zorg in natura. Met een pgb kunt u ook thuiszorg bekostigen. De particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kunt u dus (gedeeltelijk) betalen met een pgb. Lees meer over het inkopen van zorg van Zuster Jansen op onze uitgebreide informatiepagina over het persoonsgebonden budget.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *