Aanvullende zorgverzekering

Naast uw basisverzekering is het mogelijk om individueel een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dit kunt u doen als uw basisverzekering niet alles dekt wat u nodig hebt aan ziektekostenverzekering. Wanneer u ouder bent maakt u meestal meer gebruik van de ziektekostenverzekering. De kans dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed door uw basisverzekering is dan groot. Bij een aanvullende zorgverzekering kunt u vaak zelf uw pakket samenstellen van extra zorg die u wilt laten vergoeden door uw zorgverzekeraar.

Eigen keuze aanvullende zorgverzekering

Bij het kiezen van uw aanvullende zorgverzekering kunt u bij de meeste zorgverzekeraars kiezen uit meerdere pakketten. Deze zijn vaak gericht op bepaalde doelgroepen, zoals jongeren of ouderen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld kiezen om een aanvullende verzekering te nemen waarbij brillen worden vergoed,  gehoorapparaten of mobiliteitshulpmiddelen. Het is goed om eerst na te gaan aan welke (medische) behandelingen u echt behoefte heeft. Het is ook mogelijk om uw aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waarbij u uw basiszorgverzekering heeft afgesloten.

Kanttekening eigen keuze

Zoals hierboven genoemd hebt u bij het kiezen van een aanvullende zorgverzekering veel in eigen hand. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst. Een zorgverzekeraar heeft namelijk bij uw aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering, in tegenstelling tot een aanvraag van een basisverzekering, de mogelijkheid om uw aanvraag af te wijzen. Dit komt doordat de aanvullende zorgverzekering niet onder de Zorgverzekeringswet valt. Hierdoor hebben zorgverzekeraars het recht om uw aanvraag te weigeren, of om een hogere premie te vragen wanneer u bijvoorbeeld chronisch ziek bent en erg veel zorg behoeft.

Aanvullende zorgverzekering en thuiszorg

Soms kunnen de kosten van thuiszorg erg hoog oplopen. Bijvoorbeeld als u 24 uur gebruik maakt van thuisverpleging en -verzorging. Deze kosten betaalt u vanuit uw eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die bij een aanvullende zorgverzekering de eigen bijdrage, of een gedeelte ervan, voor thuiszorg vergoeden. Als u behoefte heeft aan een vergoeding voor de kosten van thuiszorg kunt u het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar die u voor ogen heeft.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *